Eiendom

Haver er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor eiendom.

Vi har omfattende erfaring med tilrettelegging for og gjennomføring av kjøp og salg av næringseiendom og har i den sammenheng bistått en rekke av de største aktørene i eiendomsbransjen i vår region. Vi er et tverrfaglig team og kan bistå innen hele spekteret av fagområder relatert til eiendomstransaksjoner. Dette inkluderer strukturering og organisering av eiendomsprosjekt.

Våre spesialiserte eiendomsadvokater er også involvert i prosjekter rettet mot utvikling og infrastruktur og gir kvalifisert rådgivning innen områdene for arealplanlegging, utbyggingsavtaler, plan- og bygningssaker, samt ekspropriasjon og skjønn. Haver har også omfattende erfaring som rådgiver til eiendomsbesittere i alt som går på leieforhold, herunder utforming av kontrakter.

Vi besitter også den ledende fagkompetansen innenfor vår region på alle tingsrettslige spørsmål knyttet til eiendomsrett og grenser, servitutter, jordskifte, seksjonering og strukturering av sameier m.v.

Dette gir Haver en helhetlig kompetanse innenfor eiendom som vi mener er unik.

Havers advokater har også lang og bred erfaring med å prosedere saker for retten knyttet til ovennevnte rettsområder.

Vi bistår og rådgir om blant annet:

 • Eiendomsutvikling

 • Organisering av eiendomsprosjekter

 • Etablering av ulike former for samarbeid/joint ventures

 • Leiekontraktsforhandlinger

 • Utbyggingsprosjekter

 • Transaksjoner

 • Omsetning og andre former for disponering over fast eiendom

 • Bistand overfor offentlige myndigheter

 • Plan- og bygningssaker

 • Ekspropriasjons- og skjønnsrett

 • Generasjonsskifter

 • Mangelssaker og tvistesaker

Hva får du med oss?

 • Faglig bredde og tyngde

  Havers faggruppe for fast eiendom er blant regionens mest brukte eiendomsadvokater.

  Ekspertisen og den omfattende erfaringen vår gjør oss i stand til å sikre effektiv gjennomføring av transaksjoner og øvrige eiendomsprosjekt og yte juridisk bistand som er kommersielt tilpasset innenfor alle fagfelt.

   

 • Lokal kunnskap og tilstedeværelse

  Vår lange fartstid og tilstedeværelse i regionen er av stor betydning for våre samarbeidspartnere og klienter.

  For eiendomsaktører er det en klar fordel med juridisk bistand fra advokater som kjenner regionen, markedet og de øvrige aktørene godt.

Våre erfarne eiendomsadvokater yter anerkjent bistand og rådgivning innenfor alle fagfelt og områder der fast eiendom er i fokus.

Teamet

{"v":"5.7.4","fr":12,"ip":4,"op":20,"w":100,"h":100,"nm":"haver_A_RGB","ddd":0,"assets":[],"layers":[{"ddd":0,"ind":1,"ty":4,"nm":"Runding/haver_A_RGB Outlines","sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[50,50,0],"ix":2,"l":2},"a":{"a":0,"k":[54.5,54.5,0],"ix":1,"l":2},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6,"l":2}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,-26.518],[26.518,0],[0,26.518],[-26.518,0]],"o":[[0,26.518],[-26.518,0],[0,-26.518],[26.518,0]],"v":[[48.015,0],[0,48.015],[-48.015,0],[0,-48.015]],"c":true},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0.603921568627,0.713725490196,0.827451040231,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":2.5,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":10,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[54.513,54.393],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 1","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"tm","s":{"a":0,"k":0,"ix":1},"e":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.833],"y":[0.833]},"o":{"x":[0.167],"y":[0.167]},"t":2,"s":[0]},{"t":14,"s":[100]}],"ix":2},"o":{"a":0,"k":0,"ix":3},"m":1,"ix":2,"nm":"Trim Paths 1","mn":"ADBE Vector Filter - Trim","hd":false}],"ip":0,"op":20,"st":0,"bm":0},{"ddd":0,"ind":2,"ty":4,"nm":"Strek/pluss_RGB Outlines","sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[50,50,0],"ix":2,"l":2},"a":{"a":0,"k":[21,21,0],"ix":1,"l":2},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6,"l":2}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0]],"v":[[0.542,20.542],[40.542,20.542]],"c":false},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0,0,0.20000001496,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":1.085,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":10,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 1","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0]],"v":[[20.542,0.542],[20.542,40.542]],"c":false},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0,0,0.20000001496,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":1.085,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":10,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 2","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":2,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"tm","s":{"a":0,"k":0,"ix":1},"e":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.833],"y":[0.833]},"o":{"x":[0.167],"y":[0.167]},"t":8,"s":[0]},{"t":14,"s":[100]}],"ix":2},"o":{"a":0,"k":0,"ix":3},"m":2,"ix":3,"nm":"Trim Paths 1","mn":"ADBE Vector Filter - Trim","hd":false}],"ip":0,"op":20,"st":0,"bm":0}],"markers":[]}

Relaterte nyheter