Eiendom,

Entreprise

Christer Bjørnevik

Advokat/Partner

Christer Bjørnevik arbeider i hovedsak med juridiske spørsmål knyttet til fast eiendom, og har gjennom en årrekke bistått flere av regionens største eiendomsutviklere og utbyggere i slike spørsmål.

Bistanden omfatter omsetning og andre former for disponering over fast eiendom (leie, kjøp og salg, fremforhandling av opsjonsavtaler, gjennomføring av oppgjør m.v.). Videre omfatter den utvikling av fast eiendom for utbyggingsformål, i form av bistand overfor offentlige myndigheter (f.eks. i plan- og byggesaksspørsmål) og overfor andre private aktører (f.eks. ved fremforhandling av refusjonsavtaler med andre utbyggere/refusjonspliktige, eller ulike avtaler med eksisterende naboer). I tillegg bistår han regelmessig boligutbyggere i mangelssaker og andre saker med tilknytning til bustadoppføringsloven.

Bjørnevik har særlig kompetanse innen «rigging» og organisering av større, sammensatte utviklingseiendommer, hvor prosjektene ofte inneholder kombinert bolig- og næringsbebyggelse med tilhørende fellesfunksjoner som parkeringsanlegg o.a.

Bjørnevik hadde en sentral rolle i lovarbeidet som ledet frem til ny eierseksjonslov (trådt i kraft januar 2018), og har særlig spisskompetanse innen denne og relaterte lover. Han har vært bidragsyter til boken «Eierseksjonsloven – Lovkommentar» (Universitetsforlaget, 2020) og er forfatter av boken «Seksjonering for praktikere» (Universitetsforlaget, 2023).

Christer Bjørnevik arbeider i hovedsak med juridiske spørsmål knyttet til fast eiendom, og har gjennom en årrekke bistått flere av regionens største eiendomsutviklere og utbyggere i slike spørsmål.

Bistanden omfatter omsetning og andre former for disponering over fast eiendom (leie, kjøp og salg, fremforhandling av opsjonsavtaler, gjennomføring av oppgjør m.v.). Videre omfatter den utvikling av fast eiendom for utbyggingsformål, i form av bistand overfor offentlige myndigheter (f.eks. i plan- og byggesaksspørsmål) og overfor andre private aktører (f.eks. ved fremforhandling av refusjonsavtaler med andre utbyggere/refusjonspliktige, eller ulike avtaler med eksisterende naboer). I tillegg bistår han regelmessig boligutbyggere i mangelssaker og andre saker med tilknytning til bustadoppføringsloven.

Bjørnevik har særlig kompetanse innen «rigging» og organisering av større, sammensatte utviklingseiendommer, hvor prosjektene ofte inneholder kombinert bolig- og næringsbebyggelse med tilhørende fellesfunksjoner som parkeringsanlegg o.a.

Bjørnevik hadde en sentral rolle i lovarbeidet som ledet frem til ny eierseksjonslov (trådt i kraft januar 2018), og har særlig spisskompetanse innen denne og relaterte lover. Han har vært bidragsyter til boken «Eierseksjonsloven – Lovkommentar» (Universitetsforlaget, 2020) og er forfatter av boken «Seksjonering for praktikere» (Universitetsforlaget, 2023).

Utdanning

2005 Cand. jur. Universitetet i Bergen

Praksis

2018 –  Partner Haver Advokatfirma AS
2008 – 2018 Advokat/senioradvokat/assosiert partner Kluge Advokatfirma DA/AS
2013 – 2014 Sekretær for eierseksjonslovutvalget (NOU 2014:6)
2007 – 2008 Dommerfullmektig Jæren tingrett
2006 – 2007 Advokatfullmektig Kluge Advokatfirma DA

PUBLIKASJONER:
2023 Seksjonering for praktikere, Universitetsforlaget (forfatter)
2020 Eierseksjonsloven – Lovkommentar, Universitetsforlaget (bidragsyter)
2014 NOU 2014:6 – Revisjon av eierseksjonsloven (sekretær)