Christer Bjørnevik

Christer Bjørnevik

Advokat/Partner
Mobil:+47 971 83 520

ERFARING

FAST EIENDOM | ENTREPRISERETT

Christer Bjørnevik arbeider i hovedsak med juridiske spørsmål knyttet til fast eiendom, og har gjennom en årrekke bistått flere av regionens største eiendomsutviklere og utbyggere i slike spørsmål.

Bistanden omfatter omsetning og andre former for disponering over fast eiendom (leie, kjøp og salg, fremforhandling av opsjonsavtaler, gjennomføring av oppgjør m.v.). Videre omfatter den utvikling av fast eiendom for utbyggingsformål, i form av bistand overfor offentlige myndigheter (f.eks. i plan- og byggesaksspørsmål) og overfor andre private aktører (f.eks. ved fremforhandling av refusjonsavtaler med andre utbyggere/refusjonspliktige, eller ulike avtaler med eksisterende naboer).  I tillegg bistår han regelmessig boligutbyggere i mangelssaker og andre saker med tilknytning til bustadoppføringsloven.

Bjørnevik har særlig kompetanse innen «rigging» og organisering av større, sammensatte utviklingseiendommer, hvor prosjektene ofte inneholder kombinert bolig- og næringsbebyggelse med tilhørende fellesfunksjoner som parkeringsanlegg o.a.  Bjørnevik hadde en sentral rolle i lovarbeidet som ledet frem til ny eierseksjonslov (trådt i kraft januar 2018), og har særlig spisskompetanse innen denne og relaterte lover.

UTDANNING:
2005 Cand. jur. Universitetet i Bergen

PRAKSIS:

2018 – 
2008 – 2018
2013 – 2014
2007 – 2008
2006 – 2007

Partner Haver Advokatfirma AS
Advokat/senioradvokat/assosiert partner Kluge Advokatfirma DA/AS
Sekretær for eierseksjonslovutvalget (NOU 2014:6)
Dommerfullmektig Jæren tingrett
Advokatfullmektig Kluge Advokatfirma DA

2018 – 
2008 – 2018

2013 – 2014

2007 – 2008
2006 – 2007

Partner Haver Advokatfirma AS
Advokat/senioradvokat/assosiert partner Kluge Advokatfirma DA/AS
Sekretær for eierseksjonslovutvalget (NOU 2014:6)
Dommerfullmektig Jæren tingrett
Advokatfullmektig Kluge Advokatfirma DA