Line Seglem-Vedeler

Advokat (permisjon)

Line Seglem-Vedeler arbeider hovedsakelig med fast eiendom, og særlig med skjønns- og ekspropriasjonsrett og plan- og bygningsrett. Hun bistår i den forbindelse både grunneier, private utbyggere og kommuner, og har bred erfaring fra grunnavståelser knyttet til veiutbygging, turstier, kraftlinjer og skjønn etter naturmangfoldloven. Hun rådgir og bistår også borettslag og sameier.

Line Seglem-Vedeler arbeider hovedsakelig med fast eiendom, og særlig med skjønns- og ekspropriasjonsrett og plan- og bygningsrett. Hun bistår i den forbindelse både grunneier, private utbyggere og kommuner, og har bred erfaring fra grunnavståelser knyttet til veiutbygging, turstier, kraftlinjer og skjønn etter naturmangfoldloven. Hun rådgir og bistår også borettslag og sameier.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap 2011, Universitetet i Oslo

Praksis

2015 –                 Advokat i Haver
2013 – 2015      Advokatfullmektig i Haver
2011 – 2013      Ansatt jurist i Gatejuristen, Oslo
2009 – 2011     Medarbeider i Jushjelpa i Midt-Norge
2008 – 2009    Medarbeider i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)