Line Seglem-Vedeler

Line Seglem-Vedeler

Advokat
Mobil:+47 992 25 862

ERFARING

FAST EIENDOM

Line Seglem-Vedeler arbeider med et bredt saksfelt innenfor flere av firmaets fagområder, med fast eiendom som sitt fokusområder. Hun arbeider særlig med plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett, og bistår i den forbindelse både grunneier, private utbyggere og det offentlige. Hun rådgir og bistår også borettslag og sameier.

UTDANNING:
Mastergrad i rettsvitenskap 2011, Universitetet i Oslo

PRAKSIS:

2015 
2013 – 2015
2011 – 2013
2009 – 2011
2008 – 2009

Advokat i Haver
Advokatfullmektig i Haver
Ansatt jurist i Gatejuristen, Oslo
Medarbeider i Jushjelpa i Midt-Norge
Medarbeider i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)

 

2015 
2013 – 2015
2011 – 2013

2009 – 2011

2008 – 2009

Advokat i Haver
Advokatfullmektig i Haver
Ansatt jurist i Gatejuristen, Oslo
Medarbeider i Jushjelpa i Midt-Norge
Medarbeider i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)