Elisabeth Mossige

Advokatfullmektig

Elisabeth arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med vekt på eiendomsrett, selskapsrett og skatterett.

Elisabeth arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med vekt på eiendomsrett, selskapsrett og skatterett.

Utdanning

Master i rettsvitenskap, 2022, Universitetet i Bergen
Bachelor i rettsvitenskap, 2020, Universitetet i Stavanger
Politiutdanning, 2013, Politihøgskolen i Oslo

Praksis

2022 –               Advokatfullmektig i Haver
2015 – 2015   Etterforsker, Hordaland politidistrikt
2012 –  2012  Etterforsker, Rogaland politidistrikt
2011 – 2012   Praksis, Rogaland politidistrikt

VERV:
2017 – 2020, Klassekontakt, Universitetet i Stavanger
2019 – Fagansvarlig, Juristforeningen i Stavanger