Eiendom,

Landbruk

Ine Knutsen Stenevik

Advokat

Ine Knutsen Stenevik arbeider i hovedsak innenfor områdene fast eiendom og rettsforhold i landbruket. I den forbindelse bistår hun med både rådgivning, tvisteløsning og rettsprosesser. Stenevik har flere års prosedyreerfaring. Stenevik er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag.

Ine Knutsen Stenevik arbeider i hovedsak innenfor områdene fast eiendom og rettsforhold i landbruket. I den forbindelse bistår hun med både rådgivning, tvisteløsning og rettsprosesser. Stenevik har flere års prosedyreerfaring. Stenevik er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap 2006, Universitetet i Bergen

Praksis

2021 –                Advokat i Haver
2010 – 2021     Politiadvokat / politifullmektig, Sør-Vest politidistrikt
2007 – 2010     Eiendomsmeglerfullmektig, Utleiemegleren i Stavanger
2006 – 2007    Skattejurist, Sentralskattekontoret for Utenlandssaker, Stavanger

VERV:
Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag