Ine Knutsen Stenevik

Ine Knutsen Stenevik

Advokat
Mobil:+47 473 05 341

ERFARING

FAST EIENDOM | LANDBRUK

Ine Knutsen Stenevik arbeider i hovedsak innenfor områdene fast eiendom og
rettsforhold i landbruket. I den forbindelse bistår hun med både rådgivning,
tvisteløsning og rettsprosesser. Stenevik har flere års prosedyreerfaring. 

UTDANNING:
Mastergrad i rettsvitenskap 2006, Universitetet i Bergen

PRAKSIS:

2021 –
2010 – 2021
2007 – 2010
2006 – 2007

Advokat i Haver
Politiadvokat / politifullmektig, Sør-Vest politidistrikt
Eiendomsmeglerfullmektig, Utleiemegleren i Stavanger
Skattejurist, Sentralskattekontoret for Utenlandssaker, Stavanger

 

2021 –
2010 – 2021


2007 – 2010


2006 – 2007

Advokat i Haver
Politiadvokat / politifullmektig, Sør-Vest politidistrikt
Eiendomsmeglerfullmektig, Utleiemegleren i Stavanger
Skattejurist, Sentralskattekontoret for Utenlandssaker, Stavanger