Sven Anders Stigen Drangsholt

Sven Anders Stigen Drangsholt

Advokat/Partner
Mobil:+47 481 39 660

ERFARING

BANK OG FINANS | CORPORATE

Sven Anders Stigen Drangsholt arbeider med generell forretningsjuss med vekt på kontraktsrett, selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom (kjøp, salg, leie og oppgjør). Han har en variert forretningsjuridisk praksis med utgangspunkt i næringslivet på Nord-Jæren. Innen fast eiendom de siste årene har han bistått private og offentlige klienter med flere utbyggingsprosjekt.

I forbindelse med transaksjoner omfatter rådgivningen alle faser, herunder valg av transaksjonsform, due diligence, utforming av kjøpsavtaler og avtaler mellom eierne (aksjonæravtaler) og bistand knyttet til gjennomføring av oppgjør.

Stigen Drangsholt prosederer for domstolene og har i den forbindelse bistått både private og offentlige parter.

UTDANNING:
Cand.jur. 1999, Universitetet i Bergen

PRAKSIS:

2011 – 
2005 – 2011
2003 – 2005
2002 – 2003
2000 – 2002
1999 – 2000

Partner i Haver
Advokat i Haver
Dommerfullmektig og kst. Sorenskriver ved Jæren tingrett, Bryne
Politifullmektig, Hordaland politidistrikt, Bergen
Skattejurist og rådgiver, Sentralskattekontoret for Utelandssaker, Stavanger
Vernepliktig jurist. Vestlandet Sjøforsvarsdistrikt, Håkonsvern

2011 – 
2005 – 2011
2003 – 2005


2002 – 2003

2000 – 2002


1999 – 2000

Partner i Haver
Advokat i Haver
Dommerfullmektig og kst. Sorenskriver ved Jæren tingrett, Bryne
Politifullmektig, Hordaland politidistrikt, Bergen
Skattejurist og rådgiver, Sentralskattekontoret for Utelandssaker, Stavanger
Vernepliktig jurist. Vestlandet Sjøforsvarsdistrikt, Håkonsvern