Fusjoner og oppkjøp,

Selskapsrett,

Skatt

Sven Anders Stigen Drangsholt

Advokat/Partner

Sven Anders Stigen Drangsholt arbeider med generell forretningsjuss med vekt på kontraktsrett, selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom (kjøp, salg, leie og oppgjør). Han har en variert forretningsjuridisk praksis med utgangspunkt i næringslivet på Nord-Jæren. Innen fast eiendom de siste årene har han bistått private og offentlige klienter med flere utbyggingsprosjekt.

I forbindelse med transaksjoner omfatter rådgivningen alle faser, herunder valg av transaksjonsform, due diligence, utforming av kjøpsavtaler og avtaler mellom eierne (aksjonæravtaler) og bistand knyttet til gjennomføring av oppgjør.

Stigen Drangsholt prosederer for domstolene og har i den forbindelse bistått både private og offentlige parter.

Sven Anders Stigen Drangsholt arbeider med generell forretningsjuss med vekt på kontraktsrett, selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom (kjøp, salg, leie og oppgjør). Han har en variert forretningsjuridisk praksis med utgangspunkt i næringslivet på Nord-Jæren. Innen fast eiendom de siste årene har han bistått private og offentlige klienter med flere utbyggingsprosjekt.

I forbindelse med transaksjoner omfatter rådgivningen alle faser, herunder valg av transaksjonsform, due diligence, utforming av kjøpsavtaler og avtaler mellom eierne (aksjonæravtaler) og bistand knyttet til gjennomføring av oppgjør.

Stigen Drangsholt prosederer for domstolene og har i den forbindelse bistått både private og offentlige parter.

Utdanning

Cand.jur. 1999, Universitetet i Bergen

Praksis

2011 –                 Partner i Haver
2005 – 2011      Advokat i Haver
2003 – 2005     Dommerfullmektig og kst. Sorenskriver ved Jæren tingrett, Bryne
2002 – 2003     Politifullmektig, Hordaland politidistrikt, Bergen
2000 – 2002     Skattejurist og rådgiver, Sentralskattekontoret for Utelandssaker, Stavanger
1999 – 2000     Vernepliktig jurist. Vestlandet Sjøforsvarsdistrikt, Håkonsvern