Eiendom,

Energi og industri,

Fusjoner og oppkjøp,

Selskapsrett

Roy Arne Eike

Advokat/Partner

Roy Arne Eike er spesialist innen det forretningsjuridiske området, med hovedvekt på selskapsrett, transaksjoner og kommersielle kontrakter. Han har en omfattende og bred erfaring som juridisk rådgiver og sparringspartner for eiere, styrer og toppledelse.

Eike kombinerer sin juridiske spisskompetanse med en kommersiell tilnærming til kundens forretningsvirksomhet, solid markedsforståelse og kreativitet knyttet til å finne gode løsninger for kunden. Særlig innen bransjene eiendom, bygg og anlegg, akvakultur og leverandørindustrien til olje, gass og havvind har Eike opparbeidet seg en omfattende bransjeforståelse.

Eike arbeider særlig med:

 • Kjøp og salg av virksomheter og næringseiendom
 • Strukturering av eierskap, selskapsorganisering og kapitalinnhenting
 • Aksjonæravtaler, investeringsavtaler, opsjonsavtaler og incentivprogrammer for nøkkelansatte
 • Alle typer kommersielle kontrakter, særlig leverandørkontrakter samt kontrakter knyttet til teknologiutvikling og sikring av forretningshemmeligheter
 • Organisering av utbyggingsprosjekter
 • Forhandlinger og konfliktløsning

Roy Arne Eike er spesialist innen det forretningsjuridiske området, med hovedvekt på selskapsrett, transaksjoner og kommersielle kontrakter. Han har en omfattende og bred erfaring som juridisk rådgiver og sparringspartner for eiere, styrer og toppledelse.

Eike kombinerer sin juridiske spisskompetanse med en kommersiell tilnærming til kundens forretningsvirksomhet, solid markedsforståelse og kreativitet knyttet til å finne gode løsninger for kunden. Særlig innen bransjene eiendom, bygg og anlegg, akvakultur og leverandørindustrien til olje, gass og havvind har Eike opparbeidet seg en omfattende bransjeforståelse.

Eike arbeider særlig med:

 • Kjøp og salg av virksomheter og næringseiendom
 • Strukturering av eierskap, selskapsorganisering og kapitalinnhenting
 • Aksjonæravtaler, investeringsavtaler, opsjonsavtaler og incentivprogrammer for nøkkelansatte
 • Alle typer kommersielle kontrakter, særlig leverandørkontrakter samt kontrakter knyttet til teknologiutvikling og sikring av forretningshemmeligheter
 • Organisering av utbyggingsprosjekter
 • Forhandlinger og konfliktløsning

Utdanning

2007                  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2005                  Sjørett og Forsikringsrett spesialfag, Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo

Praksis

2023 –                 Partner i Haver Advokatfirma AS
2013 – 2023      Partner i Deloitte Advokatfirma AS
2009 – 2013     Senioradvokat i Deloitte Advokatfirma AS
2008 – 2009     Advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS
2007 – 2008     Kontraktskoordinator i Statoil ASA

VERV OG UTNEVNELSER:
2017 –                  Styremedlem i Kyvikdalen Barnehage
2016 – 2022      Styremedlem i Deloitte Advokatfirma AS
2018 – 2019      Leder i Nominasjonskomiteen, Haugesund Høyre
2012 – 2014      Styreleder i Advokatforeningen, Haugesund krets
2011 – 2013      1. vara til Haugesund Bystyre, Haugesund Høyre
2011 – 2013      Medlem i Kultur- og idrettsstyret, Haugesund kommune
2010 – 2012      Styremedlem i Advokatforeningen, Haugesund krets