Christine Amalie Olsen

Advokatfullmektig

Christine arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, men arbeider særlig innen fast eiendom og tvisteløsning/prosedyre

Christine arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, men arbeider særlig innen fast eiendom og tvisteløsning/prosedyre

Utdanning

Master i rettsvitenskap, 2022, Universitetet i Bergen
Bachelor i rettsvitenskap, 2020, Universitetet i Stavanger

Praksis

2022 – Advokatfullmektig i Haver