Eiendom

Elisabeth Nygård

Advokat/Partner

Elisabeth Nygård er spesialisert innenfor fagfeltet fast eiendom. De siste 15 årene har hun særlig arbeidet med utbyggingsprosjekter, hvor hun bistår utbyggere med plan- og bygningsrettslige problemstillinger.

Nygård arbeider for en rekke kommuner og grunneiere innenfor samme saksområde, og har vært rådgiver i mange omfattende utbyggingsprosjekter. Dette har gitt henne innsikt i alle juridiske aspekter ved store utbyggingsprosjekter i tillegg til en betydelig forståelse for de kommersielle og operative sidene ved slike prosjekter.

Nygård sin bistand omfatter rådgivning gjennom hele prosessen, fra et område blir omdisponert/regulert i arealplan til utbyggingsprosjektet blir ferdigstilt gjennom byggesaksprosessen. Hun har særlig kompetanse innenfor rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler med kommuner samt refusjonskrav (refusjonsavtaler mellom private aktører og refusjonskrav iht. plan- og bygningslovens bestemmelser om refusjon).

I tillegg bistår hun både utbyggere og grunneiere ved forhandlinger og gjennomføring av grunnerverv, herunder skjønns- og ekspropriasjonssaker.

Nygård er også samarbeidsadvokat med Norges Bondelag og oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål.

Elisabeth Nygård er spesialisert innenfor fagfeltet fast eiendom. De siste 15 årene har hun særlig arbeidet med utbyggingsprosjekter, hvor hun bistår utbyggere med plan- og bygningsrettslige problemstillinger.

Nygård arbeider for en rekke kommuner og grunneiere innenfor samme saksområde, og har vært rådgiver i mange omfattende utbyggingsprosjekter. Dette har gitt henne innsikt i alle juridiske aspekter ved store utbyggingsprosjekter i tillegg til en betydelig forståelse for de kommersielle og operative sidene ved slike prosjekter.

Nygård sin bistand omfatter rådgivning gjennom hele prosessen, fra et område blir omdisponert/regulert i arealplan til utbyggingsprosjektet blir ferdigstilt gjennom byggesaksprosessen. Hun har særlig kompetanse innenfor rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler med kommuner samt refusjonskrav (refusjonsavtaler mellom private aktører og refusjonskrav iht. plan- og bygningslovens bestemmelser om refusjon).

I tillegg bistår hun både utbyggere og grunneiere ved forhandlinger og gjennomføring av grunnerverv, herunder skjønns- og ekspropriasjonssaker.

Nygård er også samarbeidsadvokat med Norges Bondelag og oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål.

Utdanning

1997 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
1995 Odelsrett spesialfag, Universitetet i Bergen

Praksis

2012  –               Partner, Haver Advokatfirma ANS/AS
2006 – 2012    Advokat, Haver Advokatfirma ANS
2004 – 2006   Dommerfullmektig, Jæren tingrett
2003 – 2004   Advokatfullmektig, Haver Advokatfirma ANS
1999 – 2003    Jurist, Time kommune
1998 – 1999    Jurist, Forbrukerrådet
1998 – 1998    Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vierdal mfl.

 

VERV:
2023 –               Styremedlem i Gann Tre AS
2023 –               Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål
2023 –               Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag
2009 – 2013   Styremedlem i Bryne fotballklubb