Eiendom

Elisabeth Nygård

Advokat/Partner

Elisabeth Nygård bistår utbyggere med plan- og bygningsrettslige problemstillinger i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Hun bistår en rekke kommuner og grunneiere innenfor samme saksområde.

Bistanden omfatter rådgivning gjennom hele prosessen, fra et område blir omdisponert/regulert i arealplan til utbyggingsprosjektet blir ferdigstilt gjennom byggesaksprosessen. Nygård har særlig kompetanse innenfor rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler med kommuner samt refusjonskrav (refusjonsavtaler mellom private aktører og refusjonskrav iht. plan- og bygningslovens bestemmelser om refusjon).

I tillegg bistår Nygård utbyggere og grunneiere ved forhandlinger og gjennomføring av grunnerverv, herunder skjønns- og ekspropriasjonssaker.

Nygård er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag.

Elisabeth Nygård bistår utbyggere med plan- og bygningsrettslige problemstillinger i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Hun bistår en rekke kommuner og grunneiere innenfor samme saksområde.

Bistanden omfatter rådgivning gjennom hele prosessen, fra et område blir omdisponert/regulert i arealplan til utbyggingsprosjektet blir ferdigstilt gjennom byggesaksprosessen. Nygård har særlig kompetanse innenfor rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler med kommuner samt refusjonskrav (refusjonsavtaler mellom private aktører og refusjonskrav iht. plan- og bygningslovens bestemmelser om refusjon).

I tillegg bistår Nygård utbyggere og grunneiere ved forhandlinger og gjennomføring av grunnerverv, herunder skjønns- og ekspropriasjonssaker.

Nygård er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag.

Utdanning

1997 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
1995 Odelsrett spesialfag, Universitetet i Bergen

Praksis

2012  –               Partner, Haver Advokatfirma ANS/AS
2006 – 2012    Advokat, Haver Advokatfirma ANS
2004 – 2006   Dommerfullmektig, Jæren tingrett
2003 – 2004   Advokatfullmektig, Haver Advokatfirma ANS
1999 – 2003    Jurist, Time kommune
1998 – 1999    Jurist, Forbrukerrådet
1998 – 1998    Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vierdal mfl.

 

VERV:
2023 –                Styremedlem i Gann Tre AS
2009 – 2013   Styremedlem i Bryne fotballklubb