Elisabeth Nygård

Elisabeth Nygård

Advokat/Partner
Mobil:+47 926 68 466

ERFARING

FAST EIENDOM

Elisabeth Nygård bistår utbyggere med plan- og bygningsrettslige problemstillinger i forbindelse med utvikling av utbyggingsprosjekter. Hun rådgir også en rekke kommuner og grunneiere innenfor samme saksområde. Hun bistår videre utbyggere og grunneiere ved forhandlinger og gjennomføring av grunnerverv. I tillegg arbeider hun med odelsrett, samt skjønns- og ekspropriasjonssaker.

UTDANNING:
Cand.jur. 1997, Universitetet i Bergen

PRAKSIS:

2012 –
2006 – 2012
2004 – 2006
2003 – 2004
1999 – 2003
1998 – 1999
1998 –

Partner i Haver
Advokat i Haver
Dommerfullmektig ved Jæren tingrett
Advokatfullmektig i Haver
Jurist, Time kommune
Jurist, Forbrukerrådet i Rogaland
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vierdal m.fl.

 

2012 –
2006 – 2012
2004 – 2006

2003 – 2004
1999 – 2003
1998 – 1999

1998 –

Partner i Haver
Advokat i Haver
Dommerfullmektig ved Jæren tingrett
Advokatfullmektig i Haver
Jurist, Time kommune
Jurist, Forbrukerrådet i Rogaland
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vierdal m.fl.