Eiendom,

Selskapsrett,

Skatt

Torbjørn Nervik

Advokat

Torbjørn Nervik jobber innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder. Han har særlig erfaring med rettsområdene fast eiendom, skatterett og selskapsrett. Nervik prosederer jevnlig saker for domstolene.

Torbjørn Nervik jobber innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder. Han har særlig erfaring med rettsområdene fast eiendom, skatterett og selskapsrett. Nervik prosederer jevnlig saker for domstolene.

Utdanning

2018                  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Praksis

2023                   Advokat, Haver Advokatfirma AS
2020 – 2023    Advokatfullmektig/advokat, Advokatene Lea, Haavik, Helland & Falkeid
2018 – 2020    Skattejurist, Sekretariatet for Skatteklagenemnda

VERV:
2023 –                Fast medlem av Haugesund bystyre og nestleder i utvalg for personalpolitikk