Arbeidsliv,

Eiendom

Eli Kristine Bernhardt

Advokat

Eli Kristine Bernhardt arbeider i hovedsak med arbeidsrett, fast eiendom og alminnelig kontraktsrett. Hun håndterer regelmessig tvistesaker og har erfaring med tvisteløsning i ordinære domstoler og jordskifteretten. Innen arbeidsrett bistår hun både arbeidsgivere og arbeidstakere, med kompetanse innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Innenfor fast eiendom bistår hun private og profesjonelle aktører med rådgivning, forhandlinger og rettsprosesser.

Eli Kristine Bernhardt arbeider i hovedsak med arbeidsrett, fast eiendom og alminnelig kontraktsrett. Hun håndterer regelmessig tvistesaker og har erfaring med tvisteløsning i ordinære domstoler og jordskifteretten. Innen arbeidsrett bistår hun både arbeidsgivere og arbeidstakere, med kompetanse innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Innenfor fast eiendom bistår hun private og profesjonelle aktører med rådgivning, forhandlinger og rettsprosesser.

Utdanning

2018 – 2020, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2015 – 2018, Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Praksis

2023 –               Advokat i Haver
2021 – 2023   Advokatfullmektig i Haver

VERV:
2017 – 2020  Saksbehandler i Gatejuristen