Eiendom,

Tvisteløsning/prosedyre

Toralf Haver

Advokat/Partner og daglig leder

Toralf Haver bistår hovedsakelig virksomheter med forretningsjuridisk rådgivning, med et betydelig innslag av prosedyre. Han arbeider videre mye med gjennomføring av ulike utbyggingsprosjekter og kjøp og salg av utbyggingseiendom. I tillegg arbeider han med grunnerverv (forhandlinger, ekspropriasjon og skjønn) for både private utbyggere, det offentlige og grunneiere. Haver er også advokat for en rekke kommuner og en del offentlig eide virksomheter.

Toralf Haver bistår hovedsakelig virksomheter med forretningsjuridisk rådgivning, med et betydelig innslag av prosedyre. Han arbeider videre mye med gjennomføring av ulike utbyggingsprosjekter og kjøp og salg av utbyggingseiendom. I tillegg arbeider han med grunnerverv (forhandlinger, ekspropriasjon og skjønn) for både private utbyggere, det offentlige og grunneiere. Haver er også advokat for en rekke kommuner og en del offentlig eide virksomheter.

Utdanning

Cand.jur. 1992, Universitetet i Bergen
Sjørett spesialfag, Institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo

Praksis

2000 –              Partner i Haver
1997 – 2000   Advokat i Haver
1994 – 1997    Advokatfullmektig/advokat, Evensen & Co, Oslo
1993 – 1994    Dommerfullmektig ved Sand og Ryfylke sorenskriverembete
1992 – 1993    Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen, Bergen

VERV:
Leder for Advokatforeningens disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser frem til 2020.