Toralf Haver

Toralf Haver

Advokat/Partner og daglig leder
Mobil:+47 911 07 151

ERFARING

TVISTELØSNING/PROSEDYRE | FAST EIENDOM

Toralf Haver bistår hovedsakelig virksomheter med forretningsjuridisk rådgivning, med et betydelig innslag av prosedyre. Han arbeider videre mye med gjennomføring av ulike utbyggingsprosjekter og kjøp og salg av utbyggingseiendom. I tillegg arbeider han med grunnerverv (forhandlinger, ekspropriasjon og skjønn) for både private utbyggere, det offentlige og grunneiere. Haver er også advokat for en rekke kommuner og en del offentlig eide virksomheter.

UTDANNING:
Cand.jur. 1992, Universitetet i Bergen
Sjørett spesialfag, Institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo

PRAKSIS:

2000 –
1997 – 2000
1994 – 1997
1993 – 1994
1992 – 1993

Partner i Haver
Advokat i Haver
Advokatfullmektig/advokat, Evensen & Co, Oslo
Dommerfullmektig ved Sand og Ryfylke sorenskriverembete
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen, Bergen

VERV:
Leder for Advokatforeningens disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser.

2000 –
1997 – 2000
1994 – 1997

1993 – 1994


1992 – 1993

Partner i Haver
Advokat i Haver
Advokatfullmektig/advokat, Evensen & Co, Oslo
Dommerfullmektig ved Sand og Ryfylke sorenskriverembete
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen, Bergen

VERV:
Leder for Advokatforeningens disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser.