Sindre Oftedal

Sindre Oftedal

Advokat/Partner
Mobil:+47 414 70 929

ERFARING

FAST EIENDOM | LANDBRUK

Sindre Oftedal arbeider innenfor områdene utvikling og omsetning av fast eiendom, rettigheter i fast eiendom og rettsforhold i landbruket. Oftedal håndterer i den forbindelse både forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Oftedal er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag, og han holder jevnlig foredrag for organisasjoner tilknyttet landbruket.

UTDANNING:
Cand. jur 2000, Universitetet i Bergen

PRAKSIS:

2008 –
2004 – 2008
2003 – 2004
2001 – 2002

Partner i Haver
Advokat i Haver
Dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete
Advokatfullmektig i Haver

VERV:
Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag

2008 –
2004 – 2008
2003 – 2004

2001 – 2002

Partner i Haver
Advokat i Haver
Dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete
Advokatfullmektig i Haver

VERV:
Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag