Eiendom,

Landbruk

Sindre Oftedal

Advokat/Partner

Sindre Oftedal arbeider innenfor områdene utvikling og omsetning av fast eiendom, rettigheter i fast eiendom og rettsforhold i landbruket. Oftedal håndterer i den forbindelse både forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Oftedal er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag, og han holder jevnlig foredrag for organisasjoner tilknyttet landbruket.

Sindre Oftedal arbeider innenfor områdene utvikling og omsetning av fast eiendom, rettigheter i fast eiendom og rettsforhold i landbruket. Oftedal håndterer i den forbindelse både forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Oftedal er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag, og han holder jevnlig foredrag for organisasjoner tilknyttet landbruket.

Utdanning

Cand. jur 2000, Universitetet i Bergen

Praksis

2008 –                 Partner i Haver
2004 – 2008     Advokat i Haver
2003 – 2004     Dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete
2001 – 2002      Advokatfullmektig i Haver

VERV:
Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag