Eiendom,

Landbruk

Sindre Oftedal

Advokat/Partner

Sindre Oftedal er en av regionens mest brukte advokater innenfor landbruk og eiendom. Med over 20 års erfaring som juridisk rådgiver for landbruksnæringen på Vest- og Sørlandet har Oftedal betydelig innsikt i markedet og dyptgående kunnskap om bransjen. Ekspertisen han har opparbeidet seg gjennom årene, følger av hans omfattende erfaring med å føre saker for retten og som advokat for hele bredden av landbrukssektoren.

Oftedal arbeider særlig innenfor områdene utvikling og omsetning av fast eiendom, rettigheter i fast eiendom og rettsforhold i landbruket. Han håndterer i den forbindelse både forhandlinger, tvister og rettsprosesser, hvor han bistår grunneiere, offentlig sektor og private selskaper. Oftedal er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag, og han holder jevnlig foredrag for organisasjoner tilknyttet landbruket.

Sindre Oftedal er en av regionens mest brukte advokater innenfor landbruk og eiendom. Med over 20 års erfaring som juridisk rådgiver for landbruksnæringen på Vest- og Sørlandet har Oftedal betydelig innsikt i markedet og dyptgående kunnskap om bransjen. Ekspertisen han har opparbeidet seg gjennom årene, følger av hans omfattende erfaring med å føre saker for retten og som advokat for hele bredden av landbrukssektoren.

Oftedal arbeider særlig innenfor områdene utvikling og omsetning av fast eiendom, rettigheter i fast eiendom og rettsforhold i landbruket. Han håndterer i den forbindelse både forhandlinger, tvister og rettsprosesser, hvor han bistår grunneiere, offentlig sektor og private selskaper. Oftedal er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag, og han holder jevnlig foredrag for organisasjoner tilknyttet landbruket.

Utdanning

Cand. jur 2000, Universitetet i Bergen

Praksis

2008 –                 Partner i Haver
2004 – 2008     Advokat i Haver
2003 – 2004     Dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete
2001 – 2002      Advokatfullmektig i Haver

VERV:
Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag