Christoffer A. Falkeid

Advokat/Partner

Christoffer A. Falkeid bistår hovedsakelig virksomheter og dets eiere med forretningsjuridisk rådgivning og konfliktløsning – i og utenfor domstolene. Han har omfattende prosedyreerfaring fra samtlige instanser,  både fra et advokat- og dommerperspektiv.  Falkeids erfaring dekker særlig rettsområder som arbeidsrett, fast eiendom, entreprise og selskapsrett.

I tillegg til sitt daglige virke i Haver, er Falkeid styreleder i FK Haugesund og samarbeidsadvokat i Nord-Rogaland for Huseiernes Landsforbund. Falkeid har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Haugaland tingrett.

Christoffer A. Falkeid bistår hovedsakelig virksomheter og dets eiere med forretningsjuridisk rådgivning og konfliktløsning – i og utenfor domstolene. Han har omfattende prosedyreerfaring fra samtlige instanser,  både fra et advokat- og dommerperspektiv.  Falkeids erfaring dekker særlig rettsområder som arbeidsrett, fast eiendom, entreprise og selskapsrett.

I tillegg til sitt daglige virke i Haver, er Falkeid styreleder i FK Haugesund og samarbeidsadvokat i Nord-Rogaland for Huseiernes Landsforbund. Falkeid har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Haugaland tingrett.

Utdanning

2013                    Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2012                    Utveksling ved American University, Washington D.C., USA

Praksis

2023  –                 Partner i Haver Advokatfirma AS
2017 – 2023       Advokat og kontorfelle, Advokatene Lea, Haavik, Helland & Falkeid
2015 – 2017       Dommerfullmektig, Haugaland tingrett
2014 – 2015       Advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2014 – 2015       Eksamenssensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2013 – 2013       Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

VERV:
2022 –                  Styreleder, FK Haugesund
2022 –                  Styremedlem, FK Haugesund AS og FKH Holding AS
2020 – 2022      Styremedlem, FK Haugesund
2018 – 2020      Styreleder Advokatforeningen Haugesund krets
2018 – 2019      Styreleder, Nils Wathne Auto AS