Standard Oppdragsvilkår

Våre priser er konkurransedyktige. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Forskrift om prisopplysning for tjenester». Dette innebærer at nye kunder ved oppdragets begynnelse mottar en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysning om våre timepriser og faktureringsrutiner.