Lars Peder Strand

Advokat

Lars Peder Strand arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på fast eiendom og entrepriserett. Han har erfaring med prosedyre og tvisteløsning.

Strand har vært dommerfullmektig i Stavanger tingrett og Sør-Rogaland tingrett fra 2021 til 2024. Gjennom arbeidet i tingretten, som er en fullfaglig domstol, fikk han bred erfaring innenfor flere ulike fagfelt, blant annet sivile tvistesaker, tvangsfullbyrdelse og gjeldssaker, konkurs og midlertidig sikring.

Lars Peder Strand arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på fast eiendom og entrepriserett. Han har erfaring med prosedyre og tvisteløsning.

Strand har vært dommerfullmektig i Stavanger tingrett og Sør-Rogaland tingrett fra 2021 til 2024. Gjennom arbeidet i tingretten, som er en fullfaglig domstol, fikk han bred erfaring innenfor flere ulike fagfelt, blant annet sivile tvistesaker, tvangsfullbyrdelse og gjeldssaker, konkurs og midlertidig sikring.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap, 2019, Universitetet i Bergen

Praksis

2024 –                 Advokat i Haver
2021 – 2023      Dommerfullmektig, Sør-Rogaland tingrett (tidligere Stavanger tingrett)
2019 – 2024      Advokatfullmektig i Haver
2018 – 2019      Trainee i Haver
2018                     Høyesteretts juridiske utredningsenhet
2017 – 2018       Arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen