Tvisteløsning/prosedyre

Lars Peder Strand

Advokatfullmektig (permisjon)

Lars Peder Strand arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på fast eiendom, entreprise- og arbeidsrett.

Lars Peder Strand arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på fast eiendom, entreprise- og arbeidsrett.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap, 2019, Universitetet i Bergen

Praksis

2019 –                  Advokatfullmektig i Haver
2018 – 2019      Trainee i Haver
2018                     Høyesteretts juridiske utredningsenhet
2017 – 2018       Arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen