Eiendom,

Entreprise,

Tvisteløsning/prosedyre

Adrian Sørbø Mathisen

Advokat

Adrian Sørbø Mathisen arbeider hovedsakelig med rådgivning innen fast eiendom og bygge- og anleggsbransjen. Adrian har særlig erfaring innen bygge- og anleggsprosjekter – fra utarbeidelse av kontraktstrategi- og bestemmelser, anskaffelsesfasen, bistand i byggefasen og frem til sluttoppgjør, herunder tvisteløsning for domstolene.

Adrian Sørbø Mathisen arbeider hovedsakelig med rådgivning innen fast eiendom og bygge- og anleggsbransjen. Adrian har særlig erfaring innen bygge- og anleggsprosjekter – fra utarbeidelse av kontraktstrategi- og bestemmelser, anskaffelsesfasen, bistand i byggefasen og frem til sluttoppgjør, herunder tvisteløsning for domstolene.

Utdanning

Master i rettsvitenskap 2018, Universitetet i Bergen
Bachelor i rettsvitenskap 2016, Høgskolen i Lillehammer

Praksis

2022 –              Advokat, Haver
2021 – 2022   Advokat, Advokatfirmaet Grette AS
2018 – 2021   Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette AS