Arbeidsliv

Havers team på arbeidsliv består av erfarne, engasjerte, dyktige og serviceinnstilte advokater som gir praktisk rettet rådgivning innen alle deler av den individuelle og kollektive arbeidsretten.

Haver arbeider hovedsakelig for klientens ledelse og HR-avdeling i private og offentlige virksomheter, men også for enkeltpersoner, organisasjoner og virksomheter ellers.

Om man står i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon true i horisonten eller kun ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige,  ledere og enkeltpersoner en god strategisk rådgiver og sparringspartner, og en tryggere vei til de gode løsningene.

Vi holder også kurs/seminar innen aktuelle arbeidsrettslige emner.

Vi bistår og rådgir om blant annet:

 • Arbeidsavtaler, bonus og incentivprogrammer

 • Omorganiseringer, permittering og nedbemanning

 • Innleie av arbeidskraft, oppdragsavtaler og entreprise

 • Bransjespesifikke rammevilkår

 • Arbeidsgivers styringsrett

 • Virksomhetsoverdragelse

 • Tilsynssaker overfor Arbeidstilsynet og Havindustritilsynet

 • Tariffavtale

 • Personalsaker

 • Oppfølging av sykemeldte, oppsigelser og avskjed

 • Varslingssaker

 • Arbeidsulykker

 • Åpenhetsloven og risikovurdering

 • Forhandlinger, prosedyre og tvisteløsning

Hva får du med oss?

 • Tydelige råd og anbefalinger

  I Haver har vi spesialiserte arbeidsretts-advokater med omfattende kommersiell erfaring.

  Vår tydelige rådgivning og juridiske vurderinger gjør arbeidsgivere i stand til å overholde gjeldende regelverk og samtidig identifisere og nyttiggjøre seg mulighetene som finnes.

  Slik er vi med på å sikre velfungerende, fleksibel og effektiv bemanning i tråd med regelverket.

   

 • Bransjeforståelse og spisskompetanse

  Stadige endringer i regler, retningslinjer og lovverk gjør arbeidsretten til et av jussens mest komplekse saksfelt.

  Samtidig er arbeidsretten et fagområde med store variasjoner i bransjespesifikke rammevilkår.

  Med en kombinasjon av oppdatert bransjekunnskap og spisskompetanse innen arbeidsrett jobber vi for å finne de beste løsningene sammen med klientene våre.

En ryddig, redelig og godt gjennomført arbeidsrettslig prosess gir langsiktige, lønnsomme løsninger.

{"v":"5.7.4","fr":12,"ip":4,"op":20,"w":100,"h":100,"nm":"haver_A_RGB","ddd":0,"assets":[],"layers":[{"ddd":0,"ind":1,"ty":4,"nm":"Runding/haver_A_RGB Outlines","sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[50,50,0],"ix":2,"l":2},"a":{"a":0,"k":[54.5,54.5,0],"ix":1,"l":2},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6,"l":2}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,-26.518],[26.518,0],[0,26.518],[-26.518,0]],"o":[[0,26.518],[-26.518,0],[0,-26.518],[26.518,0]],"v":[[48.015,0],[0,48.015],[-48.015,0],[0,-48.015]],"c":true},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0.603921568627,0.713725490196,0.827451040231,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":2.5,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":10,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[54.513,54.393],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 1","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"tm","s":{"a":0,"k":0,"ix":1},"e":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.833],"y":[0.833]},"o":{"x":[0.167],"y":[0.167]},"t":2,"s":[0]},{"t":14,"s":[100]}],"ix":2},"o":{"a":0,"k":0,"ix":3},"m":1,"ix":2,"nm":"Trim Paths 1","mn":"ADBE Vector Filter - Trim","hd":false}],"ip":0,"op":20,"st":0,"bm":0},{"ddd":0,"ind":2,"ty":4,"nm":"Strek/pluss_RGB Outlines","sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[50,50,0],"ix":2,"l":2},"a":{"a":0,"k":[21,21,0],"ix":1,"l":2},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6,"l":2}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0]],"v":[[0.542,20.542],[40.542,20.542]],"c":false},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0,0,0.20000001496,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":1.085,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":10,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 1","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0]],"v":[[20.542,0.542],[20.542,40.542]],"c":false},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0,0,0.20000001496,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":1.085,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":10,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 2","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":2,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"tm","s":{"a":0,"k":0,"ix":1},"e":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.833],"y":[0.833]},"o":{"x":[0.167],"y":[0.167]},"t":8,"s":[0]},{"t":14,"s":[100]}],"ix":2},"o":{"a":0,"k":0,"ix":3},"m":2,"ix":3,"nm":"Trim Paths 1","mn":"ADBE Vector Filter - Trim","hd":false}],"ip":0,"op":20,"st":0,"bm":0}],"markers":[]}

Relaterte nyheter