Arbeidsliv,

Energi og industri,

Tvisteløsning/prosedyre

Sigrun Sagedahl

Advokat(H)/Partner

Sigrun Sagedahl er spesialist i arbeidsrett og jobber særlig med bedrifter i olje/gass og maritim bransje samt offentlig eide virksomheter.  Hun har derfor lang erfaring med arbeidsrett på land, offshore og på sjø.

Sigruns erfaring spenner seg fra større omorganiseringer og nedbemanninger der arbeidsgivers styringsrett og kollektive rammevilkår står sentralt, til enkeltstående personalsaker.

Hun har også særlig god kompetanse på reglene om innleie av ansatte og om en kontrakt skal klassifiseres som innleie eller entreprise, samt kravene i allmenngjøringsloven og tilhørende forskrifter. Hun bistår også ved tilsyn fra Ptil og Arbeidstilsynet, og i gebyr- og foretaksstraffsaker.

Sigrun har i tillegg hatt en rekke oppdrag i konflikt- og varslingssaker, enten som uavhengig undersøker for offentlige og private virksomheter, eller som rådgiver for varslere eller de som er varslet mot.  Hun har også representert en rekke ledere som av ulike grunner ønsker å forhandle om stillingsendringer eller sluttavtaler.

Er du en arbeidsgiver som trenger en person til å følge deg gjennom en utfordrende prosess? Eller er du en leder som selv har havnet i en vanskelig situasjon?  Sigrun kan hjelpe deg å finne gode løsninger.

Sigrun fikk tidlig i karrieren møterett for Høyesterett.

Sigrun Sagedahl er spesialist i arbeidsrett og jobber særlig med bedrifter i olje/gass og maritim bransje samt offentlig eide virksomheter.  Hun har derfor lang erfaring med arbeidsrett på land, offshore og på sjø.

Sigruns erfaring spenner seg fra større omorganiseringer og nedbemanninger der arbeidsgivers styringsrett og kollektive rammevilkår står sentralt, til enkeltstående personalsaker.

Hun har også særlig god kompetanse på reglene om innleie av ansatte og om en kontrakt skal klassifiseres som innleie eller entreprise, samt kravene i allmenngjøringsloven og tilhørende forskrifter. Hun bistår også ved tilsyn fra Ptil og Arbeidstilsynet, og i gebyr- og foretaksstraffsaker.

Sigrun har i tillegg hatt en rekke oppdrag i konflikt- og varslingssaker, enten som uavhengig undersøker for offentlige og private virksomheter, eller som rådgiver for varslere eller de som er varslet mot.  Hun har også representert en rekke ledere som av ulike grunner ønsker å forhandle om stillingsendringer eller sluttavtaler.

Er du en arbeidsgiver som trenger en person til å følge deg gjennom en utfordrende prosess? Eller er du en leder som selv har havnet i en vanskelig situasjon?  Sigrun kan hjelpe deg å finne gode løsninger.

Sigrun fikk tidlig i karrieren møterett for Høyesterett.

Utdanning

1987 – Cand. jur., Universitetet i Oslo, spesialisering: selskapsrett
1993 – Spesialfag: Skatterett og selskapsrett, Universitetet i Oslo

Praksis

2022  –                 Partner i Haver Advokatfirma AS
2000 – 2022      Partner i Projure Advokatfirma
1997  – 2000     Advokat, og deretter partner i Selmer Mauritzen
1993  – 1994      Dommerfullmektig og konstituert dommer, Stavanger tingrett
1989  – 1997      Advokat i Advokatfirmaet Mitsem AS
1987  – 1989      Konsulent/kontorsjef i Skattedirektoratet

VERV OG UTNEVNELSER:
2020 – 2022      Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett
2016 – 2019      Nestleder i Tvisteløsningsnemnda for arbeidsrett

En rekke tidligere styreverv i selskaper innen energi, finans, shipping samt i Næringsforeningen for Stavangerregionen og Maritimt Forum, Stavanger.