Kjersti Lunde

Kjersti Lunde

Advokat/Partner
Mobil:+47 922 52 269

ERFARING

ARBEIDSRETT | BOBEHANDLING

Kjersti Lunde arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, konkurs, dødsbo- og felleseieskifter. Hun bistår kommuner og virksomheter med rådgivning innen arbeidsrett. Innen konkurs, dødsbo og felleseieskifter blir hun jevnlig oppnevnt som bostyrer av distriktets domstoler. Kjersti Lunde har bred prosedyreerfaring.

UTDANNING:
Cand.jur. 1996, Universitetet i Bergen

PRAKSIS:
2012 –                 Partner i Haver
2002 – 2012       Advokat i Haver
2000 – 2002       Dommerfullmektig ved Dalane tingrett
1997 – 2000       Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirmaet Mitsem, Stavanger

VERV:
Medlem av styret i Advokatforeningen, Sør-Rogaland krets 2009 – 2013.