Arbeidsliv,

Bobehandling

Kjersti Lunde

Advokat/Partner

Kjersti Lunde arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, konkurs, dødsbo- og felleseieskifter. Innen arbeidsrett bistår hun kommuner, interkommunale selskaper og virksomheter med rådgivning, forhandling og prosedyre. De siste årene har hun i tillegg ledet private granskninger for både private og offentlige virksomheter.

Lunde er jevnlig oppnevnt som bostyrer for Sør-Rogaland tingrett, både i konkursbo, dødsbo og felleseiebo. Hun bistår ledelse, aksjonærer og kreditorer i forbindelse med insolvens og restrukturering. I tillegg arbeider hun med generasjonsskifter, arveplanlegging og skifteoppgjør. Kjersti Lunde har bred prosedyreerfaring.

Kjersti Lunde arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, konkurs, dødsbo- og felleseieskifter. Innen arbeidsrett bistår hun kommuner, interkommunale selskaper og virksomheter med rådgivning, forhandling og prosedyre. De siste årene har hun i tillegg ledet private granskninger for både private og offentlige virksomheter.

Lunde er jevnlig oppnevnt som bostyrer for Sør-Rogaland tingrett, både i konkursbo, dødsbo og felleseiebo. Hun bistår ledelse, aksjonærer og kreditorer i forbindelse med insolvens og restrukturering. I tillegg arbeider hun med generasjonsskifter, arveplanlegging og skifteoppgjør. Kjersti Lunde har bred prosedyreerfaring.

Utdanning

Cand.jur. 1996, Universitetet i Bergen

Praksis

2012 –                   Partner i Haver
2002 – 2012       Advokat i Haver
2000 – 2002      Dommerfullmektig ved Dalane tingrett
1997 – 2000       Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirmaet Mitsem, Stavanger

VERV:
Medlem av styret i Advokatforeningen, Sør-Rogaland krets 2009 – 2013.