Thea Vestbøstad

Advokatfullmektig

Thea arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.

Thea arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.

Utdanning

2023                  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Praksis

2023 –                Advokatfullmektig i Haver Advokatfirma AS

VERV:

2022                   Praktikant i Jusskontakt
2022                   Arrangementleder, ELSA Bergen Human Rights
2021                   Prosjektkoordinator FN-studentene i Bergen