Arbeidsliv,

Eiendom,

Landbruk

Susanne Bø

Advokat

Susanne arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, men arbeider særlig innen fast eiendom, rettsforhold i landbruket og arbeidsrett.

Susanne arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, men arbeider særlig innen fast eiendom, rettsforhold i landbruket og arbeidsrett.

Utdanning

Master i rettsvitenskap, 2021, Universitetet i Bergen
Bachelor i rettsvitenskap, 2019, Universitetet i Stavanger

Praksis

2023 – Advokat i Haver
2021 – Advokatfullmektig i Haver

VERV:
2023 – Styremedlem i Yngre Advokater Sør-Rogaland krets
2023 – Styremedlem i Advokatforeningen Sør-Rogaland krets