Susanne Bø

Advokat

Susanne arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, men arbeider særlig innen fast eiendom, rettsforhold i landbruket og arbeidsrett.

Susanne arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, men arbeider særlig innen fast eiendom, rettsforhold i landbruket og arbeidsrett.

Utdanning

Master i rettsvitenskap, 2021, Universitetet i Bergen
Bachelor i rettsvitenskap, 2019, Universitetet i Stavanger

Praksis

2023 –               Advokat i Haver
2021 – 2023    Advokatfullmektig i Haver

VERV:
2023 –              Styremedlem i Yngre Advokater Sør-Rogaland krets
2023 –              Styremedlem i Advokatforeningen Sør-Rogaland krets