Eli Sandanger

Advokat/Partner

Eli Sandanger arbeider hovedsakelig med virksomhetsområdet Arbeidsliv, men også innenfor kontraktsrett, tvisteløsning og prosedyre. Sandanger er spesialist innen arbeidsrett og har over 14 års erfaring med et bredt spekter av arbeidsretten, herunder med å bistå partene i arbeidslivet innenfor både den individuelle og den kollektive arbeidsrett. Sandanger har utstrakt erfaring med oppsigelsesprosesser, avskjed, disiplinærreaksjoner, arbeidstidsordninger, varslingssaker og endringsledelse med fokus på arbeidsgivers styringsrett, prosjektgjennomføring, tolking av tariffavtaler, tvisteløsning, arbeidsgivers forhold til fagforeninger, den norske samarbeidsmodellen, personvern, menneskerettigheter og internasjonal arbeidsrett. Hun har jobbet særlig tett mot olje- og gassektoren og har en betydelig kunnskap om både utfordringer og samspill mellom næringsliv og arbeidsliv i regionen.

Sandanger er mye benyttet som foredragsholder og underviser også innen temaer knyttet til arbeidsrett.

Eli Sandanger arbeider hovedsakelig med virksomhetsområdet Arbeidsliv, men også innenfor kontraktsrett, tvisteløsning og prosedyre. Sandanger er spesialist innen arbeidsrett og har over 14 års erfaring med et bredt spekter av arbeidsretten, herunder med å bistå partene i arbeidslivet innenfor både den individuelle og den kollektive arbeidsrett. Sandanger har utstrakt erfaring med oppsigelsesprosesser, avskjed, disiplinærreaksjoner, arbeidstidsordninger, varslingssaker og endringsledelse med fokus på arbeidsgivers styringsrett, prosjektgjennomføring, tolking av tariffavtaler, tvisteløsning, arbeidsgivers forhold til fagforeninger, den norske samarbeidsmodellen, personvern, menneskerettigheter og internasjonal arbeidsrett. Hun har jobbet særlig tett mot olje- og gassektoren og har en betydelig kunnskap om både utfordringer og samspill mellom næringsliv og arbeidsliv i regionen.

Sandanger er mye benyttet som foredragsholder og underviser også innen temaer knyttet til arbeidsrett.

Utdanning

Cand. Jur. 2006, Universitetet i Bergen
Spesialfag Arbeidsrett og Internasjonale menneskerettigheter

Praksis

2020 –                 Advokat, avdeling for arbeidsrett, Haver
2019 – 2020      Advokatfullmektig, avdeling for arbeidsrett, Haver
2018 – 2019      Juridisk rådgiver, avdeling for arbeidsliv, Norsk Olje og Gass
2015 – 2018      Ressursleder Equinor ASA, juridisk avdeling for arbeidsrett, Stavanger og Kårstø
2011 – 2015      Seniorrådgiver, juridisk avdeling for arbeidsrett, Statoil ASA
2008 – 2011     Juridisk rådgiver arbeidsrett, lønns- og arbeidsvilkår for Statoil Hydro
2006 – 2007    Juridisk rådgiver NAV – avdeling for klage og anke til Trygderetten
2004 – 2006    Juridisk medarbeider, Advokatfirmaet Tengs Pedersen