Eli Sandanger

Eli Sandanger

Advokat
Mobil:+47 414 71 898

ERFARING

ARBEIDSRETT

Eli Sandanger arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, dog med hovedvekt på ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har spesialisert seg innenfor arbeidsrett og har omfattende erfaring med å bistå partene i arbeidslivet innenfor både den individuelle og den kollektive arbeidsrett.

Sandanger har videre utstrakt erfaring med endringsledelse med fokus på arbeidsgivers styringsrett, prosjektgjennomføring, tolking av tariffavtaler, tvisteløsning, arbeidsgivers forhold til fagforeninger, den norske samarbeidsmodellen, personvern, menneskerettigheter og internasjonal arbeidsrett. Hun er mye benyttet som foredragsholder innen temaer knyttet til arbeidsrett i arbeidslivet.

UTDANNING:
Cand. Jur. 2006, Universitetet i Bergen
Spesialfag Arbeidsrett og Internasjonale menneskerettigheter

PRAKSIS:

2019 –
2018 – 2019
2015 – 2018
2011 – 2015
2008 – 2011
2006 – 2007
2004 – 2006

Advokatfullmektig, avdeling for arbeidsrett, Haver
Juridisk rådgiver, avdeling for arbeidsliv, Norsk Olje og Gass
Ressursleder Equinor ASA, juridisk avdeling for arbeidsrett, Stavanger og Kårstø
Seniorrådgiver, juridisk avdeling for arbeidsrett, Statoil ASA
Juridisk rådgiver arbeidsrett, lønns- og arbeidsvilkår for Statoil Hydro
Juridisk rådgiver NAV – avdeling for klage og anke til Trygderetten
Trainee, Advokatfirmaet Tengs Pedersen

 

2019 –

2018 – 2019


2015 – 20182011 – 2015


2008 – 20112006 – 2007


2004 – 2006

Advokatfullmektig, avdeling for arbeidsrett, Haver
Juridisk rådgiver, avdeling for arbeidsliv, Norsk Olje og Gass
Ressursleder Equinor ASA, juridisk avdeling for arbeidsrett, Stavanger og Kårstø
Seniorrådgiver, juridisk avdeling for arbeidsrett, Statoil ASA
Juridisk rådgiver arbeidsrett, lønns- og arbeidsvilkår for Statoil Hydro
Juridisk rådgiver NAV – avdeling for klage og anke til Trygderetten
Trainee, Advokatfirmaet Tengs Pedersen