ERSTATNINGSRETT

SERVICE OVERVIEW

Haver besitter topp kompetanse innen personskadeerstatning både nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår innenfor alle ansvarsområder; trafikk-, fritid-, pasient-, yrke-, voldsskader m.fl. og prosederer jevnlig saker for alle domstoler.

Vi er representert i internasjonale personskadeadvokatforeninger og har deltatt i lovarbeid NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning.
Vi bistår også bedrifter og arbeidsgivere med rådgivning og saksbehandling blant annet knyttet til yrkesskader.

KONTAKTPERSONER

Carl Aasland Jerstad

Carl Aasland Jerstad

Advokat(H)/Partner
Linda Egeland

Linda Egeland

Advokat