Erstatningsrett,

Tvisteløsning/prosedyre

Linda Egeland

Advokat(H)/Partner

Linda Egeland er spesialisert innen erstatningsrett og prosedyre, og bistår hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning i saker som omhandler personskade- og erstatningsrett, forsikringsrett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Hun yter bistand til både privatpersoner, virksomheter og det offentlige.

Egeland har betydelig prosedyreerfaring fra norske domstoler, der hun har vært involvert i en rekke større saker med kompliserte og prinsipielle spørsmål av stor betydning for våre klienter. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2022 etter å ha prosedert to saker med bare 6 ukers mellomrom.

Egeland er også en bidragsyter til det juridiske miljøet innen erstatningsrett, og deler av sin ekspertise ved å holde foredrag for jusstudenter og andre advokater.

Linda Egeland er spesialisert innen erstatningsrett og prosedyre, og bistår hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning i saker som omhandler personskade- og erstatningsrett, forsikringsrett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Hun yter bistand til både privatpersoner, virksomheter og det offentlige.

Egeland har betydelig prosedyreerfaring fra norske domstoler, der hun har vært involvert i en rekke større saker med kompliserte og prinsipielle spørsmål av stor betydning for våre klienter. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2022 etter å ha prosedert to saker med bare 6 ukers mellomrom.

Egeland er også en bidragsyter til det juridiske miljøet innen erstatningsrett, og deler av sin ekspertise ved å holde foredrag for jusstudenter og andre advokater.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap, 2012, Universitetet i Oslo

Praksis

2022 –              Møterett for Høyesterett
2022 –              Partner i Haver
2014 – 2021   Advokat i Haver
2012 – 2014   Advokatfullmektig i Haver
2011 – 2012   Vitenskapelig assistent ved UiO, institutt for offentlig rett
2011 – 2012   Studentvikar i Høyesterett

VERV:
Norges representant i hovedstyret for Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) fra 2016-2022

PRIS:
PEOPIL «Personal injury lawyer of the year award» (2022)