Erstatningsrett,

Tvisteløsning/prosedyre

Linda Egeland

Advokat(H)/Partner (permisjon)

Linda Egeland arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, forsikringsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og eiendomsrett, hvor hun både fungerer som rådgiver for å unngå konflikt – og bistår klient med tvisteløsning og prosedyre om det skulle bli konflikt. Egeland har betydelig prosedyreerfaring fra norske domstoler – der hun har vært involvert i en rekke større saker med kompliserte og prinsipielle spørsmål av stor betydning for våre klienter.

Egeland yter bistand til både privatpersoner, virksomheter og det offentlige. Hun er i tillegg HR-ansvarlig i Haver Advokatfirma AS og Norges representant i hovedstyret for Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL).

Linda Egeland arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, forsikringsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og eiendomsrett, hvor hun både fungerer som rådgiver for å unngå konflikt – og bistår klient med tvisteløsning og prosedyre om det skulle bli konflikt. Egeland har betydelig prosedyreerfaring fra norske domstoler – der hun har vært involvert i en rekke større saker med kompliserte og prinsipielle spørsmål av stor betydning for våre klienter.

Egeland yter bistand til både privatpersoner, virksomheter og det offentlige. Hun er i tillegg HR-ansvarlig i Haver Advokatfirma AS og Norges representant i hovedstyret for Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL).

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap, 2012, Universitetet i Oslo

Praksis

2022 –              Møterett for Høyesterett
2022 –              Partner i Haver
2014 – 2021   Advokat i Haver
2012 – 2014   Advokatfullmektig i Haver
2011 – 2012   Vitenskapelig assistent ved UiO, institutt for offentlig rett
2011 – 2012   Studentvikar i Høyesterett

VERV:
Norges representant i hovedstyret for Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) fra 2016-2022

PRIS:
PEOPIL «Personal injury lawyer of the year award» (2022)