Erstatningsrett,

Tvisteløsning/prosedyre

Cecilie Haukalid

Advokat

Cecilie Haukalid arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, og har betydelig erfaring med rådgivning i blant annet pasientskadesaker, yrkesskadesaker og forsikringssaker. Hun har utgitt tre vitenskapelige publikasjoner innenfor dette fagfeltet. Haukalid arbeider også med kontraktsrett og tvisteløsning, hvor hun bistår både privatpersoner og profesjonelle klienter.

Cecilie Haukalid arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, og har betydelig erfaring med rådgivning i blant annet pasientskadesaker, yrkesskadesaker og forsikringssaker. Hun har utgitt tre vitenskapelige publikasjoner innenfor dette fagfeltet. Haukalid arbeider også med kontraktsrett og tvisteløsning, hvor hun bistår både privatpersoner og profesjonelle klienter.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap, 2018, Universitetet i Bergen
Utveksling høstsemesteret 2017, University of Glasgow, Skottland

Praksis

2022 – Advokat i Haver
2022 – Sensor ved Universitetet i Bergen
2021 – Sensor ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø
2020 – 2022 Dommerfullmektig i Jæren tingrett og Sør-Rogaland tingrett
2018 – 2020 Advokatfullmektig i Haver

Publikasjoner:

Utmåling av erstatning for sosialmedisinske utgifter og skadelidtes nyttiggjøringsevne, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2023 nr. 3-4

Valg av utmålingsregel der barn påføres skade før og etter fylte 16 år, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2020/4

Pasientskadeerstatningskrav og retten til avgjørelse innen rimelig tid etter EMK artikkel 6 nr. 1, Lov og Rett 2019/1

VERV:
Norges representant i hovedstyret for Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL)