Carl Aasland Jerstad

Carl Aasland Jerstad

Advokat(H)/Partner
Mobil:+47 993 77 412

ERFARING

ERSTATNINGSRETT

Carl Aasland Jerstad bistår skadelidte innenfor alle typer personskadesaker – yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, voldssaker m.m.

UTDANNING:
Cand.jur 1992, Universitetet i Bergen
Master of Laws (EU-rett), LL.M, Kings College, University of London 1995 – 96

PRAKSIS:

2007 –
2001 – 
1998 – 2001
1993 – 1997
1991 –

Møterett for Høyesterett
Partner i Haver
Advokat i Kluge Advokatfirma DA, Stavanger
Advokatfullmektig/advokat i Secher & Co Advokatfirma Ans, Bergen
Juniorstipendiat Universitetet i Bergen

PUBLIKASJONER:
Diverse artikler om erstatningsrett i Lov og Rett, Jussens Venner, Juristkontakt, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

VERV:
Medlem av Erstatningsutvalget (oppnevnt av Justisdepartementet for å utarbeide utkast til standardiserte utmålingsregler ved personskade med frist juni 2011) 2008.Leder av Advokatforeningens Utvalg for erstatningsrett 2004–2010. Norsk styremedlem i den europeiske personskadeadvokatforeningen PEOPIL 1998.

 

2007 –
2001 – 
1998 – 2001

1993 – 1997


1991 –

Møterett for Høyesterett
Partner i Haver
Advokat i Kluge Advokatfirma DA, Stavanger
Advokatfullmektig/advokat i Secher & Co Advokatfirma Ans, Bergen
Juniorstipendiat Universitetet i Bergen

PUBLIKASJONER:
Diverse artikler om erstatningsrett i Lov og Rett, Jussens Venner, Juristkontakt, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

VERV:
Medlem av Erstatningsutvalget (oppnevnt av Justisdepartementet for å utarbeide utkast til standardiserte utmålingsregler ved personskade med frist juni 2011) 2008.Leder av Advokatforeningens Utvalg for erstatningsrett 2004–2010. Norsk styremedlem i den europeiske personskadeadvokatforeningen PEOPIL 1998.