Erstatningsrett

Carl Aasland Jerstad

Advokat(H)/Partner

Carl Aasland Jerstad bistår skadelidte innenfor alle typer personskadesaker – yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, voldssaker m.m. Jerstad har lang prosedyreerfaring for alle rettsinstanser, og er en av landets mest erfarne eksperter innen erstatningsrett.

Jerstad har over 20 års erfaring med å bistå skadelidte, kommuner og institusjoner i forbindelse med personskadesaker og erstatningssaker som for eksempel erstatningskrav etter justismord eller omsorgssvikt fra det offentlige. Han er nasjonalt og internasjonalt anerkjent for sin inngående kompetanse og viktige bidrag til fagområdet, og i 2022 ble han sammen med Haver-advokat Linda Egeland kåret til årets personskade-advokat i Europa.

Carl Aasland Jerstad bistår skadelidte innenfor alle typer personskadesaker – yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, voldssaker m.m. Jerstad har lang prosedyreerfaring for alle rettsinstanser, og er en av landets mest erfarne eksperter innen erstatningsrett.

Jerstad har over 20 års erfaring med å bistå skadelidte, kommuner og institusjoner i forbindelse med personskadesaker og erstatningssaker som for eksempel erstatningskrav etter justismord eller omsorgssvikt fra det offentlige. Han er nasjonalt og internasjonalt anerkjent for sin inngående kompetanse og viktige bidrag til fagområdet, og i 2022 ble han sammen med Haver-advokat Linda Egeland kåret til årets personskade-advokat i Europa.

Utdanning

Cand.jur 1992, Universitetet i Bergen
Master of Laws (EU-rett), LL.M, Kings College, University of London 1995 – 96

Praksis

2007 –               Møterett for Høyesterett
2001 –               Partner i Haver
1998 – 2001    Advokat i Kluge Advokatfirma DA, Stavanger
1993 – 1997     Advokatfullmektig/advokat i Secher & Co Advokatfirma Ans, Bergen
1991 –                Juniorstipendiat Universitetet i Bergen

PUBLIKASJONER:
Jerstad har skrevet og fått publisert en rekke artikler om erstatningsrett i Lov og Rett, Jussens Venner, Juristkontakt, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

VERV:
Jerstad var medlem av Erstatningsutvalget (oppnevnt av Justisdepartementet for å utarbeide utkast til standardiserte utmålingsregler ved personskade med frist juni 2011) 2008. Han var leder av Advokatforeningens Utvalg for erstatningsrett 2004–2010. Jerstad var norsk styremedlem i den europeiske personskadeadvokatforeningen PEOPIL 1998-2016. Jerstad er medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

PRIS:
PEOPIL «Personal injury lawyer of the year award» (2022)