Erstatningsrett

Carl Aasland Jerstad

Advokat(H)/Partner

Carl Aasland Jerstad bistår skadelidte innenfor alle typer personskadesaker – yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, voldssaker m.m. Jerstad har lang prosedyreerfaring for alle rettsinstanser.

Carl Aasland Jerstad bistår skadelidte innenfor alle typer personskadesaker – yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, voldssaker m.m. Jerstad har lang prosedyreerfaring for alle rettsinstanser.

Utdanning

Cand.jur 1992, Universitetet i Bergen
Master of Laws (EU-rett), LL.M, Kings College, University of London 1995 – 96

Praksis

2007 –               Møterett for Høyesterett
2001 –               Partner i Haver
1998 – 2001    Advokat i Kluge Advokatfirma DA, Stavanger
1993 – 1997     Advokatfullmektig/advokat i Secher & Co Advokatfirma Ans, Bergen
1991 –                Juniorstipendiat Universitetet i Bergen

PUBLIKASJONER:
Jerstad har skrevet og fått publisert en rekke artikler om erstatningsrett i Lov og Rett, Jussens Venner, Juristkontakt, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

VERV:
Jerstad var medlem av Erstatningsutvalget (oppnevnt av Justisdepartementet for å utarbeide utkast til standardiserte utmålingsregler ved personskade med frist juni 2011) 2008. Han var leder av Advokatforeningens Utvalg for erstatningsrett 2004–2010. Jerstad var norsk styremedlem i den europeiske personskadeadvokatforeningen PEOPIL 1998-2016. Jerstad er medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

PRIS:
PEOPIL «Personal injury lawyer of the year award» (2022)