Dersom man blir påført en erstatningsbetingende skade, bygger norsk erstatningsrett på et utgangspunkt om full erstatning for å gjenopprette skaden. For de tilfeller der den påførte skaden krever medisinsk behandling, bygger erstatningsutmålingen på en forutsetning om at skadelidte benytter seg av det offentlige helsevesen for å behandle skaden. Hva skjer i de tilfeller der skadelidte ønsker å benytte seg av en behandling som finnes på det private markedet, men som det offentlige helsevesen ikke tilbyr?

Problemstillingen i artikkelen er om og i hvilke tilfeller skadelidte ved en erstatningsbetingende skade kan kreve dekket utgifter til behandling på det private marked av skadevolder. Problemstillingen er høyst relevant i lys av den økende andelen mennesker som benytter seg av privat behandling, som av ulike grunner ikke tilbys av det offentlige helsevesenet i Norge.

Fra rettskildene kan det utledes at behandlingens effekt er avgjørende for om utgiftene kan kreves erstattet. Et av hovedspørsmålene i artikkelen er om man ved behandlingens effekt sikter til behandlingens vitenskapelig dokumenterte effekt, eller om det også legges vekt på den konkrete effekten skadelidte oppnår av behandlingen.

Videre stilles spørsmålet om hva som skal til for at en behandling anses for å ha vitenskapelig dokumentert effekt, som har sider til medisinskfaglige vurderinger.

Artikkelen er basert på den problemstillingen Estrid undersøkte da hun skrev sin masteroppgave våren 2020, mens hun hadde skriveplassopphold hos Haver. På spørsmål om hvordan Estrid hadde det under skriveplassoppholdet, svarte hun dette:

«Det var utrolig gøy og veldig lærerikt å ha skriveplass hos Haver da jeg skrev masteroppgaven. I tillegg til å være en del av det sosiale miljøet og ha eget kontor, fikk jeg både tips til problemstilling samt hjelp og tett veiledning underveis fra min kollega Carl Aasland Jerstad. Carl har også vært en viktig diskusjonspartner og bidragsyter under utformingen av artikkelen. Jeg anbefaler alle å søke skriveplass hos Haver! »

Sitat Estrid Nærland

Artikkelen kan leses i sin helhet på juridika.no via denne linken.

Ønsker du bistand i forbindelse med et krav om erstatning? Vi er flere med spisskompetanse innen erstatningsrett, og hjelper deg gjerne. Klikk deg inn på fanen «kompetanse» og velg «erstatningsrett», slik at du kommer frem til de relevante personene. Eller er du student og kunne tenke deg å ha skriveplass hos oss? Da kan du klikke inn på våre karrieresider og lese om hva vi kan tilby deg.

ESTRID NÆRLAND
ADVOKATFULLMEKTIG