Estrid Nærland

Advokatfullmektig (permisjon)

Estrid arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, men arbeider særlig innen erstatningsrett og entrepriserett.

Estrid arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, men arbeider særlig innen erstatningsrett og entrepriserett.

Utdanning

Master i rettsvitenskap, 2021, Universitetet i Bergen
Utveksling høstsemesteret 2020-2021, Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito
Bachelor i rettsvitenskap, 2018, Universitetet i Stavanger

Praksis

2021 –                Advokatfullmektig i Haver
2021 –                Sensor ved Universitetet i Stavanger
2020                  Skriveplass, Haver Advokatfirma AS
2019                  Trainee i diverse advokatfirma
2018 – 2019    Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Stavanger

 

Publikasjoner

Om erstatning for skadelidtes utgifter til behandling på det private marked, og hvilke krav som stilles til behandlingens effekt,  Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2021/2-3, side 97-119