Estrid Nærland

Estrid Nærland

Advokatfullmektig
Mobil:+47 951 66 193

ERFARING

Estrid arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.

UTDANNING:
Master i rettsvitenskap, 2021, Universitetet i Bergen
Utveksling høstsemesteret 2020-2021, Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito

PRAKSIS:
2021 – 
2020
2019
2019
2019
2019
2018 – 2019


Advokatfullmektig i Haver
Skriveplass, Haver Advokatfirma AS
Trainee, Ernst & Young AS, Stavanger
Trainee, Advokatfirmaet Schjødt AS, Stavanger
Trainee, Kluge Advokatfirma AS, Stavanger
Trainee, Haver Advokatfirma AS, Stavanger
Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Stavanger

 

PRAKSIS:
2021 – 

2020

2019

2019


2019


2019


2018 – 2019


Advokatfullmektig i Haver
Skriveplass, Haver Advokatfirma AS
Trainee, Ernst & Young AS, Stavanger
Trainee, Advokatfirmaet Schjødt AS, Stavanger
Trainee, Kluge Advokatfirma AS, Stavanger
Trainee, Haver Advokatfirma AS, Stavanger
Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Stavanger