Fra 1. januar 2024 vil dagens ordning med registrering av bemanningsforetak bli fjernet. Denne erstattes av en godkjenningsordning.

Det betyr at bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, og som allerede er registrert, må få godkjenning av Arbeidstilsynet for å drive lovlig.

Det vil dermed være forbudt å leie arbeidskraft både ut og inn fra bemanningsforetak som ikke er godkjent. Formålet med godkjenningsordningen er å luke ut useriøse bemanningsforetak og gjøre det lettere å leie inn fra seriøse tilbydere av arbeidskraft.

Denne regelendringen er en del av innstrammingen i reglene om innleie av arbeidskraft som har blitt innført i år. Vi minner om at et bemanningsselskap som bruker underleverandører, både er utleier og innleier. Reglene gjelder i alle ledd.


Dagens ordning gjelder ut 2023

Til og med 31. desember 2023 må alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, fortsatt være registrert hos Arbeidstilsynet.


Dette gjelder fra 1. januar 2024:

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, må fra 1. januar 2024 søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Bare bemanningsforetak som har slik godkjenning, kan leie ut arbeidstakere lovlig.

Det betyr at bemanningsforetak som er registrert frem til og med 31. desember 2023, må ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å drive lovlig fra 1. januar 2024. I perioden fra 1. januar 2024 til 31. mars 2024 vil det gjelde en overgangsordning som tillater innleie fra virksomheter som har søknad om godkjenning til behandling hos Arbeidstilsynet.

Slik søker man om godkjenning:

Dere kan søke om godkjenning etter at Arbeidstilsynet har åpnet søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet vil være tilgjengelig i løpet av november, ifølge informasjon fra tilsynet på deres nettsider.

I søknaden må alle bemanningsforetak legge ved:

  • dokumentasjon på vernetjenesten deres
  • eksempel på ulike typer arbeidsavtaler
  • forsikringsbevis som viser at dere har aktiv yrkesskadeforsikring

Dere må også vise hvordan dere sikrer likebehandling.

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksjeselskap (AS) eller allmennaksjeselskap (ASA) i Norge, eller tilsvarende AS eller ASA i annet EØS-land, må legge ved en garanti fra bank eller forsikringsselskap.

Bemanningsforetak som er registrert i utlandet, må legge ved dokumentasjon på registreringsforholdet fra hjemlandet.

Utfyllende informasjon om vedleggene og innholdet i søknaden, finner du på Arbeidstilsynets infoside om registrering av bemanningsforetak

Hva kan konsekvensene av manglende godkjenning være?

Manglende godkjenning får samme konsekvens som brudd på andre innleieregler som gjelder i dag. Det betyr at hvis en virksomhet leier inn fra et bemanningsforetak som ikke er godkjent, vil den innleide arbeidstakeren kunne kreve fast ansettelse hos innleier, og erstatning. Manglende etterlevelse av de nye reglene kan også resultere i overtredelsesgebyrer.

Hva kan vi bistå med?

Advokatene i Havers arbeidsrettsgruppe er spesialister innen arbeidsrett, og har omfattende erfaring med arbeidsrett på land, sjø og sokkelen. Vi forstår markedet og utfordringene virksomhetene må forholde seg til – og ikke minst mulighetene. Mye er fortsatt lov, bare man vet hva!

Vi hjelper deg å forstå konsekvensene regelendringene får for din bedrift, og på hvilke måter du må tilpasse virksomheten til nytt regelverk. Vi kan bistå med rådgivning, praktisk gjennomføring av søknadsprosesser, vurdering av bedriftens vernetjeneste og arbeidsavtaler, og sikre at virksomheten oppfyller kravene som stilles etter norsk rett, for å nevne noe.

Vi bistår daglig virksomheter i tilpasningen til nytt regelverk. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat hvis din virksomhet trenger bistand!