Få innføring i to aktuelle tema:

  • Nye krav i arbeidsavtalen: Hva må gjøres for å unngå brudd på arbeidsmiljøloven?
  • Vederlag og pris i byggeprosjekter: Hvilket vederlag kan håndverkeren kreve?

Nye krav i arbeidsavtaler:

Nye regler om innholdet i arbeidsavtaler trer i kraft 1. juli. Det betyr at arbeidsavtalene fremover må endres og blir langt mer omfattende. Advokat og partner i Haver, Eli Sandanger, gir deg en innføring i alt du må vite om de nye reglene.

Dette lærer du om:

  • De nye lovendringene og hva de innebærer.
  • Nødvendige og anbefalte oppdateringer i eksisterende arbeidsavtaler.
  • Hva som må inkluderes i alle nye avtaler.
  • Arbeidsrettsadvokatenes anbefalinger til alle arbeidsgivere.

Vederlag i byggeprosjekter:

Få en gjennomgang av de viktigste reglene, rettighetene og pliktene når det gjelder hva håndverkeren kan kreve av betaling. Hva er avtalt? Og hva følger av håndverkertjenesteloven, bustadoppføringsloven, NS 8405 og NS 8406? Advokat og partner i Haver, Johan Helgø, gir en innføring i de gjeldende reglene.

Tema som dekkes:

  • Hva kan entreprenøren kreve betalt?
  • Håndtering av prosjektkostnader som overskrider avtalt pris.
  • Prisestimat og prisantydninger – hva skjer ved endringer?
  • Tilleggsarbeid – rettigheter og krav.


Når:

Tirsdag 11. juni kl. 08:30–09:45

Hvor:

Sandslottet i ARK, Site 4016 (Auglendsmyrå 11)

Hva:

Gratis kurs med Haver-advokatene, frokostservering og hyggelig bransjetreff

Oppdatering: Arrangementet er gjennomført, og påmeldingen er derfor stengt. Tusen takk til alle som deltok!