Entreprise

Haver bistår en lang rekke av regionens største entreprenører, byggherrer og konsulenter i forbindelse med prosjekter innen bygg, anlegg og entreprise. Vi er blant distriktets mest brukte advokatfirma i tvistesaker mellom entreprenør og byggherre.

Våre advokater arbeider jevnlig med alle typer tilvirknings- og entreprisekontrakter, både i nærings- og forbrukerforhold.

Vi har lang erfaring med prosjekter innen bygg, anlegg, infrastruktur, kraftsektoren, fabrikasjon, oljeservice, havbruk og industri.

Vi bistår med blant annet:

 • Utforming, vurdering og kvalitetssikring av anbudsgrunnlag

 • Kontraktsforhandlinger

 • Organisering av entrepriser

 • Samspills- og samarbeidskontrakter

 • Offentlige anskaffelser

 • Løpende juridisk rådgivning under bygge- og anleggsprosjektene

 • Rådgivning og bistand ved sluttoppgjør

 • Utenrettslige tvisteløsninger, forhandlinger og mekling

 • Prosedyre for domstolene

 • Interne og eksterne kurs blant annet om kontraktsstandarder (NS)

Hva får du med oss?

 • Stort fagmiljø for entreprise

  Haver har et av de største juridiske entreprisemiljøene i regionen,  med kompetanse innen hele spekteret av relevante fagområder.

  Vår kompetanse dekker alle sider av tilvirknings- og entrepriseprosjekter.

  Ved å kombinere juridisk ekspertise med strategisk veiledning er målet at prosjektene vi er involvert i, gjennomføres effektivt og med færrest mulig konflikter.

 • Forretningsforeståelse og spisskompetanse

  Våre advokater har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor bygge- og anleggsbransjen.

  Slik har vi opparbeidet oss inngående bransjekunnskap og kommersiell forståelse.

  Gjennom hele prosessen – fra planlegging og gjennomføring til ferdigstillelse, overtakelse og sluttoppgjør – jobber vi for å bidra til at klienten lykkes med prosjektet og når sine forretningsmål.

Våre advokater har betydelig prosedyreerfaring og kompetanse på mekling. Dette gjør oss godt egnet til å vurdere risiko, fremforhandle gode løsninger og gi deg de beste rådene underveis i prosessen.

{"v":"5.7.4","fr":12,"ip":4,"op":20,"w":100,"h":100,"nm":"haver_A_RGB","ddd":0,"assets":[],"layers":[{"ddd":0,"ind":1,"ty":4,"nm":"Runding/haver_A_RGB Outlines","sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[50,50,0],"ix":2,"l":2},"a":{"a":0,"k":[54.5,54.5,0],"ix":1,"l":2},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6,"l":2}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,-26.518],[26.518,0],[0,26.518],[-26.518,0]],"o":[[0,26.518],[-26.518,0],[0,-26.518],[26.518,0]],"v":[[48.015,0],[0,48.015],[-48.015,0],[0,-48.015]],"c":true},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0.603921568627,0.713725490196,0.827451040231,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":2.5,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":10,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[54.513,54.393],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 1","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"tm","s":{"a":0,"k":0,"ix":1},"e":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.833],"y":[0.833]},"o":{"x":[0.167],"y":[0.167]},"t":2,"s":[0]},{"t":14,"s":[100]}],"ix":2},"o":{"a":0,"k":0,"ix":3},"m":1,"ix":2,"nm":"Trim Paths 1","mn":"ADBE Vector Filter - Trim","hd":false}],"ip":0,"op":20,"st":0,"bm":0},{"ddd":0,"ind":2,"ty":4,"nm":"Strek/pluss_RGB Outlines","sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[50,50,0],"ix":2,"l":2},"a":{"a":0,"k":[21,21,0],"ix":1,"l":2},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6,"l":2}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0]],"v":[[0.542,20.542],[40.542,20.542]],"c":false},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0,0,0.20000001496,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":1.085,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":10,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 1","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0]],"v":[[20.542,0.542],[20.542,40.542]],"c":false},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0,0,0.20000001496,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":1.085,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":10,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 2","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":2,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"tm","s":{"a":0,"k":0,"ix":1},"e":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.833],"y":[0.833]},"o":{"x":[0.167],"y":[0.167]},"t":8,"s":[0]},{"t":14,"s":[100]}],"ix":2},"o":{"a":0,"k":0,"ix":3},"m":2,"ix":3,"nm":"Trim Paths 1","mn":"ADBE Vector Filter - Trim","hd":false}],"ip":0,"op":20,"st":0,"bm":0}],"markers":[]}

Relaterte nyheter