Denne uken ble det kjent at Elisabeth Nygård, partner i Haver, er oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål.

Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg og består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte fagfelt.

Plan- og bygningsrett er et dynamisk fagområde i kontinuerlig utvikling, og kompleksiteten øker stadig. Nygård er en kapasitet innenfor dette fagfeltet, og vi er stolte av at hun skal bidra med sin kompetanse til utviklingen av lover og regler.