Advokat og partner i Haver, Carl Aasland Jerstad har sammen med advokatene Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad utarbeidet erstatningskravet til Viggo Kristiansen. Kristiansen krever erstatning for å ha sittet i fengsel i 21 år urettmessig. I dette intervjuet belyser Aasland Jerstad prosessen med utarbeidelsen av kravet.

Advokat Carl Aasland Jerstad


Bakgrunn:
I desember 2022 ble Viggo Kristiansen frikjent i Borgarting lagmannsrett for å ha drept og voldtatt Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Kristiansen ble uskyldig dømt til 21 års fengsel, og sonet 21 år. I nesten ett år arbeidet Kristiansens advokater Bjørn André Gulstad, Brynjar Meling og Carl Aasland Jerstad med erstatningskravet til Viggo Kristiansen. I november 2023 ble kravet overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet.


Erstatningskravet til Kristiansen på rundt 90 millioner kroner er, sammen med kravet i Amerika-saken, det største som er fremmet i norsk rettshistorie. Advokat Carl Aasland Jerstad er en av landets fremste og mest erfarne eksperter innen erstatningsrett. Han er tydelig på at beløpet, til tross for den store summen, er et helt reelt og nøkternt krav, saken tatt i betraktning:

–Kravet fra Viggo Kristiansen er et reelt og fornuftig krav, og vil dekke Viggo Kristiansens tap og behov for en rettferdig oppreisning og erstatning for den urett som er begått mot ham. Totalkravet på nærmere 90 millioner kroner er grundig dokumentert og viser hva Viggo Kristiansen har tapt, sier Aasland Jerstad.

Hvorfor er dette kravet så viktig?

–Dette kravet er prinsipielt viktig fordi det handler om å rette opp en urett som har blitt begått mot en person som har sittet i fengsel i 21 år urettmessig. Det er viktig at staten tar ansvar for det som har skjedd og gir Viggo Kristiansen den erstatningen han har krav på, sier Aasland Jerstad.

Kan du fortelle litt om arbeidet med utarbeidelsen av erstatningskravet til Viggo Kristiansen?

–Det har vært et omfattende arbeid, og vi har jobbet med kravet i lang tid. Kravet som ble sendt til Justisdepartementet i november i fjor, er på 651 sider. Det dokumenterer i detalj hva Viggo Kristiansen har vært utsatt for, fra han ble arrestert og siktet av politiet i Kristiansand høsten 2000, til løslatelsen i 2021, utdyper Aasland Jerstad.

Hvordan beregner man nivået for en slik erstatning?

–Vi har tatt utgangspunkt i høyesterettspraksis ved utformingen av kravet. Dette er et erstatningskrav som i første rekke har tatt utgangspunkt i Liland-dommen fra 1995. Videre har vi sett hen til HR-2022-980-A, der Høyesterett fastslo at oppreisningserstatningen skal justeres for utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden (G-regulering). Dersom det utbetalte erstatningsbeløpet i Liland-saken skal korrigeres i henhold til G, og økes ved at Kristiansen sonet 7 år lenger enn Liland, vil det utgjøre om lag 46 millioner kroner i dagens pengeverdi. Videre har vi sett til dommen inntatt i Rt. 1997 s. 995. I tillegg medfører en rekke individuelle faktorer at vi runder opp til 60 millioner kroner i oppreisning for Viggo Kristiansen.

Hva er det som gjør dette kravet så stort?

–Viggo Kristiansen har sittet i fengsel i 21 år urettmessig. Kravet er på rundt 90 millioner kroner, hvorav om lag 60 millioner kroner er oppreisning. Et slikt erstatningskrav handler om flere ting – både erstatning for konkrete tap og utgifter Kristiansen har hatt i forbindelse med justismordet han er utsatt for, som for eksempel inntektstap og utgifter i forbindelse med saksbehandlingen. Men ikke minst også oppreisning for det han har vært utsatt for i denne forbindelse. I et åpent brev i kjølvannet av frifinnelsen beskrev Kristiansen det selv slik: «Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år som følge av feilvurderinger av politiet, påtalemyndighet, domstol og gjenopptakelseskommisjonen». Det er hans beskrivelse, og selvfølgelig sterkt å lese. Jobben vår som advokatene hans har i dette arbeidet vært å konkretisere og beløpsfeste omfanget av den uopprettelig urett og skade Kristiansen har vært påført, og kreve oppreising for det, sier Aasland Jerstad.


Dette er hele kravet til Viggo Kristiansen:

Oppreisning: kr 60 000 000

Påført inntektstap: kr 9 392 884

Framtidig inntektstap: kr 5 054 718

Alderspensjon: kr 1 116 770

Påførte utgifter: kr 1 473 350

Rentekostnader, lån til far til Viggo Kristiansen: kr 435 366

Påslag for skatteulempe: kr 1 234 298

Avsavnsrente påført inntektstap: kr 4 094 556

Avsavnsrente påførte utgifter: kr 716 120

Avsavnsrenter rentekostnader lån far: kr 152 695

Avsavnsrente årlig oppreisning: kr 1 758 178

Avsavnsrente oppreisning fra 15.12.22: kr 4 386 667

Totalt erstatningskrav per 31.12.23: kr 89 815 602

Til fradrag går tidligere utbetalt erstatning med kr 10 000 000, som Kristiansen allerede har fått utbetalt av staten.