Høyesterett har i HR-2022-1132-A enstemmig avgjort at barnet som ble skadet under fødsel i Norge, men som etter noen måneder flyttet til USA sammen med sin norske mor og amerikanske far, har krav på erstatning for pleie- og omsorgsutgifter basert på utgiftsnivået i USA. Dette vil føre til en betydelig tilleggsutbetaling på flere titalls millioner kroner. Dommen er god og svært prinsipiell, og viser at erstatningsretten stadig utvikler seg i tråd med samfunnsendringer. Vi er utrolig glade på vegne av klient som endelig vil få den hjelpen hun trenger.

Dommen vil bli nærmere omtalt i et kommende innlegg på nettsiden.

Advokat Linda Egeland

Advokat Carl Aasland Jerstad