Bjarne Bekkeheien

Advokat/Partner

Bjarne Bekkeheien arbeider i hovedsak med juridisk rådgivning inn mot bygge- og anleggsnæringen. Bekkeheien har opparbeidet seg solid erfaring gjennom befatning med ulike typer prosjekter, både på entreprenør- og byggherresiden. Han bistår jevnlig aktører i bygge-/anleggsbransjen i vårt distrikt, både med konkrete tvistespørsmål og som juridisk rådgiver fra kontraktsutforming og gjennom hele prosjektgjennomføringen til og med sluttoppgjør.

Bekkeheien har prosedert flere sluttoppgjørstvister for domstolene, og har også erfaring fra alternative tvisteløsningsmodeller innenfor entrepriserett. Han holder jevnlig kurs og foredrag innenfor fagfeltet.

Bjarne Bekkeheien arbeider i hovedsak med juridisk rådgivning inn mot bygge- og anleggsnæringen. Bekkeheien har opparbeidet seg solid erfaring gjennom befatning med ulike typer prosjekter, både på entreprenør- og byggherresiden. Han bistår jevnlig aktører i bygge-/anleggsbransjen i vårt distrikt, både med konkrete tvistespørsmål og som juridisk rådgiver fra kontraktsutforming og gjennom hele prosjektgjennomføringen til og med sluttoppgjør.

Bekkeheien har prosedert flere sluttoppgjørstvister for domstolene, og har også erfaring fra alternative tvisteløsningsmodeller innenfor entrepriserett. Han holder jevnlig kurs og foredrag innenfor fagfeltet.

Utdanning

Cand.jur. 2006, Universitetet i Bergen
Arbeidsrett spesialfag, Universitetet i Bergen

Praksis

2014  –               Partner i Haver
2009 – 2014    Advokat i Haver
2008 – 2009   Dommerfullmektig ved Jæren tingrett
2006 – 2008   Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma DA

VERV:
2017                   Styreleder, Nærbø idrettslag
2016 – 2020    Styreleder, Haver Advokatfirma AS