Bjarne Bekkeheien

Bjarne Bekkeheien

Advokat/Partner
Mobil:+47 913 31 436

ERFARING

ENTREPRISERETT

Bjarne Bekkeheien arbeider i hovedsak med juridisk bistand inn mot bygge- og anleggsnæringen. Bekkeheien har gjennom flere år opparbeidet seg solid erfaring med mange ulike typer prosjekter. Han har bistått en lang rekke entreprenører og byggherrer i vårt distrikt, både i forhold til konkrete tvistespørsmål og som juridisk rådgiver fra kontraktsutforming og gjennom hele prosjektgjennomføringen til og med sluttoppgjør.

Bekkeheien har omfattende prosedyreerfaring fra domstoler og voldgiftsrett, samt alternative tvisteløsningsmodeller innenfor entrepriserett. Han holder jevnlig kurs og foredrag innen dette fagfeltet, blant annet med fokus på Norsk Standard.

UTDANNING:
Cand.jur. 2006, Universitetet i Bergen
Arbeidsrett spesialfag, Universitetet i Bergen

PRAKSIS:

2014
2009 – 2014
2008 – 2009
2006 – 2008
2004 – 2006
2003 – 2004 

Partner i Haver
Advokat i Haver
Dommerfullmektig ved Jæren tingrett
Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma DA
Trainee/praktikant i advokatfirma i Oslo og Bergen
Ansatt som arbeidsgruppeleder ved juridisk fakultet, UiB

 

2014
2009 – 2014
2008 – 2009

2006 – 2008

2004 – 2006


2003 – 2004 

Partner i Haver
Advokat i Haver
Dommerfullmektig ved Jæren tingrett
Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma DA
Trainee/praktikant i advokatfirma i Oslo og Bergen
Ansatt som arbeidsgruppeleder ved juridisk fakultet, UiB