Cecilia Espeland

Cecilia Espeland

Advokatfullmektig (permisjon)
Mobil:+47 418 51 969

ERFARING

ENTREPRISERETT

Cecilia arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder, med vekt på bygg– og entrepriserett, generell kontraktsrett og arbeidsrett.

UTDANNING:
Master i rettsvitenskap, 2018, Universitetet i Bergen
Utveksling vårsemesteret 2018, Renmin University of China Law School i Beijing
Bachelor i rettsvitenskap, 2016, Universitetet i Stavanger

PRAKSIS:

2019 –
2018
2018
2017
2017
2017

Advokatfullmektig, Haver Advokatfirma AS
Skriveplass, Haver Advokatfirma AS
Intern, Zhonglun W&D Law Firm, Beijing
Trainee, Kluge Advokatfirma AS, Stavanger
Trainee, Advokatfirmaet PwC AS, Stavanger
Trainee, Haver Advokatfirma AS, Stavanger

 

2019 –

2018

2018

2017

2017

2017

Advokatfullmektig, Haver Advokatfirma AS
Skriveplass, Haver Advokatfirma AS
Intern, Zhonglun W&D Law Firm, Beijing
Trainee, Kluge Advokatfirma AS, Stavanger
Trainee, Advokatfirmaet PwC AS, Stavanger
Trainee, Haver Advokatfirma AS, Stavanger