Energi og industri

Våre advokater har i årtier bistått og støttet olje- og gassnæringen, kraftselskaper og industriklienter gjennom store endringer i markedet, og det skal vi fortsette med. Vi jobber tett med både store og små aktører, har inngående bransjeforståelse og lang erfaring med juridiske spørsmål relatert til hele energisektorens verdikjede.

Advokatene våre bistår en rekke selskaper med regulatoriske rammer for bransjen, ulike leverandøravtaler og kontraktsrettsspørsmål. Vi bistår klienter med energi- og infrastrukturprosjekter, transaksjoner, kommersielle forhandlinger (tie-in, unit m.m.) samt utbyggingsprosjekter og salgsavtaler.

I tillegg er vi tett på utviklingen av ny næring, som havbunnsmineralnæringen.

Vi bistår og rådgir om blant annet:

 • Leverandøravtaler

 • Kontraktsrettsspørsmål

 • Energi- og infrastrukturprosjekter

 • Regulatoriske rammer for bransjen

 • Transaksjoner

 • Kommersielle kontraktsforhandlinger

 • Utbyggingsprosjekter

 • Salgsavtaler

 • Myndighetskontakt

 • Samarbeidsavtaler

 • Arbeidsrettslige forhold

 • Tvisteløsning og forhandlinger

Hva får du med oss?

 • Langsiktige løsninger

  Juridisk rådgivning innenfor energi, olje og gass og industri knytter seg ofte til store og komplekse forhold. Det handler om å forstå de regulatoriske rammebetingelsene og finne lønnsomme, langsiktige løsninger.

  Med inngående bransjeforståelse og lang erfaring gir våre advokater praktiske og strategiske råd i alle faser av prosjektet.

  Vi kjenner utfordringene og problemstillingene som energinæringene møter, og ikke minst hvilke muligheter som finnes innenfor regelverket.

 • Kommersiell kompetanse

  Den lange erfaringen til vårt kjerneteam innen energi og industri har gitt advokatene våre en grundig forståelse for klientens kommersielle behov.

  Energi og industri-teamet støttes opp av erfarne partnere og advokater innenfor tilstøtende fagområder som transaksjoner, compliance og arbeidsrett.

  Med tverrfaglige team bistår vi i komplekse saker med effektiv juridisk støtte og kommersielle løsninger tilpasset den enkelte klients behov.

Vår kompetanse dekker juridiske problemstillinger relatert til hele verdikjeden.