Med etablering av Havers kontor i Haugesund skal vi sørge for sterkere tilstedeværelse, tettere kontakt og enda bedre muligheter for å tilby juridisk bistand av beste kvalitet til næringsvirksomhetene i regionen.

– Er det noe Haver har erfaring med, er det verdien av å være tett på og det å kjenne de lokale forholdene godt. I over hundre år har vi vært en tilbyder av kortreist kompetanse og juridisk bistand til næringslivet i Rogaland, uttaler daglig leder og partner Toralf Haver. 

De mange samarbeidene vi har med spennende aktører i nordfylket, gjør at vi ser behovet for enda større nærhet til de dyktige menneskene og relevante næringsvirksomhetene i området.

Lokal kunnskap og kortreist kompetanse

De som nå blir partnere i Haver og etablerer Havers kontor i Haugesund, er de lokale advokatene Roy Arne Eike og Christoffer A. Falkeid. Eike og Falkeid er erfarne forretningsadvokater med solid kompetanse, faglig trygghet og inngående kunnskap om næringslivet og offentlig sektor på Haugalandet, Sunnhordland og Ryfylke.

«Vi er svært fornøyde med å ha fått Eike og Falkeid med på laget. Med Eikes fokus på rådgivning og Falkeids kompetanse innen konfliktløsning er de to advokater som utfyller hverandre godt.»

Partner og daglig leder, Toralf Haver

Roy Arne Eike

Christoffer A. Falkeid

Ryfylke, Sunnhordland og Haugalandet er spennende områder med store muligheter for bærekraftig verdiskaping og vekst. Her er viktige klynger for bl.a. shipping, havvind, subsea, offshore, grønn energi, infrastruktur og tradisjonell industri. Med sterkere tilstedeværelse i regionen ønsker vi i enda større grad å bistå dette næringslivet med de behov for juridiske tjenester de har nå – og i fremtiden.

– Det er veldig mye spennende som skjer innenfor en rekke bransjer i disse regionene. Dette ønsker vi å være med på. Med inngående bransje- og lokalkunnskap i tillegg til ekspertise på alle vesentlige områder innen forretningsjus, ønsker vi å være den foretrukne juridiske rådgiveren for virksomhetene i næringslivet, uttaler Haver.

I Haugesund ser vi et stort og voksende marked for våre tjenester, blant annet innenfor eiendomsutvikling og entreprenørbransjen, landbruk, energi og produksjon. Vi er glade for at vi med etablering av kontor i Haugesund i enda større grad kan bistå våre regionale klienter også ved deres avdelinger på Haugalandet.

Skal bidra til lokal verdiskaping

Kontoret i Haugesund gir oss mulighet til å etablere tettere og bedre kontakt med et næringsliv og fagmiljø som er veldig spennende for oss. Fra før har vi kontorer på Bryne og i Stavanger, hvor 35 av fylkets dyktigste og mest brukte advokater jobber for å bringe regionen framover.

Vår anerkjennelse som en viktig lokal støttespiller er noe vi skal fortsette å gjøre oss fortjent til. Vi er glade for at vi allerede har fått på plass sponsoravtale med FK Haugesund, og er i dialog om samarbeidsavtaler med andre berikende aktører i næringslivet som Næringsforeningen Haugalandet.

Ta del i utviklingen

Målet vårt er å bidra til vekst og verdiskaping i Rogaland. Vil du være med på reisen? Vi er alltid interessert i å få gode kandidater med på laget! Er du faglig sterk, med gode resultater fra studiet og stort engasjement for næringslivet i regionen, vil vi gjerne høre fra deg.

Hos oss får du ta del i vekst og utvikling i et fremgangsrikt firma som er kjent for å ha godt arbeidsmiljø. Du får anledning til å arbeide innenfor en rekke ulike rettsområder, med god oppfølging og rask tilgang til egne saker og prosedyre. I Haver vil du møte gode kollegaer som har et oppriktig ønske om at du skal nå dine mål. I Haugesund vil du være en viktig del av utviklingen av et spesialisert forretningsadvokatkontor sammen med engasjerte kolleger med høy faglig integritet.

Les mer om de ledige stillingene i Haugesund, og søk her:

Haver søker advokatfullmektig eller advokat med inntil tre års erfaring som ønsker å jobbe i Haugesund

Haver søker en faglig sterk student eller nyutdannet advokatfullmektig som ønsker å jobbe i Haugesund


Her kan du finne mer informasjon om dine karrieremuligheter i Haver.