SKATT

SERVICE OVERVIEW

Haver har solid skattefaglig kompetanse og rådgir norske, så vel som utenlandske, foretak – samt deres eiere – med å forholde seg til det norske skattesystem. Vi bistår med ren rådgivning, gjennomføring av oppkjøp og egenkapitaltransaksjoner, samt strukturering av virksomheter for optimal tilpasning til skattesystemet. Vi bistår også ved generasjonsskifter av virksomheter. Vår skatteavdeling har betydelig erfaring og kompetanse i å følge opp skattesaker i form av bokettersyn og klagesaker overfor forvaltningen og domstolene.

KONTAKTPERSONER

Finn Eide

Finn Eide

Advokat/Partner