Finn Eide

Advokat(H)/Partner

LinkedIn logo

Finn Eide bistår hovedsakelig virksomheter og deres eiere med forretningsjuridisk rådgivning knyttet til skatt og selskapsrett, herunder omstrukturering, aksjonæravtaler, generasjonsskifte, M&A, samt tvisteløsning og prosedyre innen de samme rettsområder. Finn har 30 års erfaring innenfor sine fagområder og har hatt møterett for Høyesterett siden 2003.

Finn har skrevet en rekke artikler i norske og internasjonale fagtidskrift, er fast kronikør i Finansavisens skattespalte og Rosenkilden og har undervist i skatterett ved UiB og UiS, samt holdt en rekke foredrag for bl.a. JUS og JUC. Han har arbeidet med de fleste bransjer i regionen og kjenner det regionale næringslivs dynamikk og behov godt. Finn er åpen for å påta seg styreverv i større regionale virksomheter.

Finn Eide bistår hovedsakelig virksomheter og deres eiere med forretningsjuridisk rådgivning knyttet til skatt og selskapsrett, herunder omstrukturering, aksjonæravtaler, generasjonsskifte, M&A, samt tvisteløsning og prosedyre innen de samme rettsområder. Finn har 30 års erfaring innenfor sine fagområder og har hatt møterett for Høyesterett siden 2003.

Finn har skrevet en rekke artikler i norske og internasjonale fagtidskrift, er fast kronikør i Finansavisens skattespalte og Rosenkilden og har undervist i skatterett ved UiB og UiS, samt holdt en rekke foredrag for bl.a. JUS og JUC. Han har arbeidet med de fleste bransjer i regionen og kjenner det regionale næringslivs dynamikk og behov godt. Finn er åpen for å påta seg styreverv i større regionale virksomheter.

Utdanning

1990                    Cand. Jur. Universitetet i Bergen/Universitetet i Oslo, selskapsrett spesialfag
1993                     Skatterett spesialfag, Universitetet i Oslo
1999 – 2007      IMD Lausanne – Executive seminars

Praksis

2020 –                Partner i Haver Advokatfirma AS
1997 – 2020     Partner i Deloitte Advokatfirma AS
1994 – 1997     Ansatt advokat i Deloitte Advokatfirma AS
1991 – 1994     Faglig kontorsjef ved Sandnes likningskontor
1990 – 1991     Haugesund kommune, kommuneadvokaten / kemnerkontoret

VERV:
2020 –               Styremedlem Stavanger seilforening
2016 –               Ashoka Support Network member
2013 –               Advisory Board, Kirkens Bymisjon – Stavanger
2015 –               Styremedlem Sosialt Entreprenørskap Rogaland
2016 – 2018    Styremedlem Viking fotballklubb
2016 – 2017    Medlem av Riksadvokatens utvalg for evaluering av Transoceansaken
2009 – 2017    Medlem av Advokatforeningen – Lovutvalget for skatteret
1997 – 2016    Styreleder Deloitte Advokatfirma AS
2010 – 2014    Styreleder Advokatforeningen, Sør-Rogaland krets
2010 – 2014    Medlem Representantskapet i Advokatforeningen