Finn Eide

Finn Eide

Advokat/Partner
Mobil:+47 952 36 266

ERFARING

SKATT | SELSKAPSRETT | M&A | TVISTELØSNING | PROSEDYRE

Finn Eide bistår hovedsakelig virksomheter og deres eiere med forretningsjuridisk rådgivning knyttet til skatt og selskapsrett, herunder omstrukturering, aksjonæravtaler, generasjonsskifte, M&A, samt tvisteløsning og prosedyre innen de samme rettsområder. Finn har 30 års erfaring innenfor sine fagområder og har hatt møterett for Høyesterett siden 2003.

Finn har skrevet en rekke artikler i norske og internasjonale fagtidskrift, er fast kronikør i Finansavisens skattespalte og Rosenkilden og har undervist i skatterett ved UiB og UiS, samt holdt en rekke foredrag for bl.a. JUS og JUC. Han har arbeidet med de fleste bransjer i regionen og kjenner det regionale næringslivs dynamikk og behov godt. Finn er åpen for å påta seg styreverv i større regionale virksomheter.

UTDANNING:
1990                      Cand. Jur. Universitetet i Bergen/Universitetet i Oslo, selskapsrett spesialfag
1993                      Skatterett spesialfag, Universitetet i Oslo
1999 – 2007        IMD Lausanne – Executive seminars 

PRAKSIS:
2020 – 
1997-2020 
1994-1997 
1991-1994 
1990-1991 


Partner i Haver Advokatfirma AS
Partner i Deloitte Advokatfirma AS
Ansatt advokat i Deloitte Advokatfirma AS
Faglig kontorsjef ved Sandnes likningskontor
Haugesund kommune, kommuneadvokaten / kemnerkontoret

VERV:
2020 – 
2016 –
2013 – 
2015 – 
2016 – 2018
2016 – 2017
2009 – 2017
1997 – 2016
2010 – 2014
2010 – 2014


Styremedlem Stavanger seilforening
Ashoka Support Network member 
Advisory Board, Kirkens Bymisjon – Stavanger
Styremedlem Sosialt Entreprenørskap Rogaland
Styremedlem Viking fotballklubb
Medlem av riksadvokatens utvalg for evaluering av Transoceansaken
Medlem av Advokatforeningen – Lovutvalget for skatteret
Styreleder Deloitte Advokatfirma AS
Styreleder Advokatforeningen, Sør-Rogaland krets
Medlem Representantskapet i Advokatforeninge

 

PRAKSIS:
2020 – 

1997-2020 

1994-1997 


1991-1994 


1990-1991 


Partner i Haver Advokatfirma AS
Partner i Deloitte Advokatfirma AS
Ansatt advokat i Deloitte Advokatfirma AS
Faglig kontorsjef ved Sandnes likningskontor
Haugesund kommune, kommuneadvokaten / kemnerkontoret

VERV:
2020 – 

2016 –

2013 – 


2015 – 


2016 – 2018

2016 – 20172009 – 20171997 – 2016


2010 – 2014

2010 – 2014


Styremedlem Stavanger seilforening
Ashoka Support Network member 
Advisory Board, Kirkens Bymisjon – Stavanger
Styremedlem Sosialt Entreprenørskap Rogaland
Styremedlem Viking fotballklubb
Medlem av riksadvokatens utvalg for evaluering av Transoceansaken
Medlem av Advokatforeningen – Lovutvalget for skatteret
Styreleder Deloitte Advokatfirma AS
Styreleder Advokatforeningen, Sør-Rogaland krets
Medlem Representantskapet i Advokatforeninge