Bobehandling,

Entreprise

Tom Kalsås

Advokat (permisjon)

Tom Kalsås arbeider hovedsakelig med fast eiendom, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, bygg- og entrepriserett og konkurs, dødsbo- og felleseieskifter.

Tom Kalsås arbeider hovedsakelig med fast eiendom, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, bygg- og entrepriserett og konkurs, dødsbo- og felleseieskifter.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap, 2012, Universitetet i Bergen
Legum Magister, LL.M, 2012, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Praksis

2017 –                Advokat i Haver
2014 – 2017     Dommerfullmektig i Stavanger tingrett
2012 – 2014     Advokatfullmektig i Haver
2009 – 2011    Trainee/praktikant i advokatfirmaer i Stavanger
2009 – 2010    Ansatt som arbeidsgruppeleder ved juridisk fakultet, UiB

VERV:
Medlem av kommunestyret og formannskapet i Gjesdal kommune.E.ON Ruhrgas – stipendiat – Forskningsrådet, 2010–2011.