Tom Kalsås

Tom Kalsås

Advokat (permisjon)
Mobil:+47 926 00 913

ERFARING

BOBEHANDLING | ENTREPRISERETT

Tom Kalsås arbeider hovedsakelig med fast eiendom, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, bygg- og entrepriserett og konkurs, dødsbo- og felleseieskifter.

UTDANNING:
Mastergrad i rettsvitenskap, 2012, Universitetet i Bergen
Legum Magister, LL.M, 2012, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

PRAKSIS:

2017 –
2014 – 2017
2012 – 2014
2009 – 2011
2009 – 2010

Advokat i Haver
Dommerfullmektig i Stavanger tingrett
Advokatfullmektig i Haver
Trainee/praktikant i advokatfirmaer i Stavanger
Ansatt som arbeidsgruppeleder ved juridisk fakultet, UiB

VERV:
Medlem av kommunestyret og formannskapet i Gjesdal kommune.E.ON Ruhrgas-stipendiat – Forskningsrådet, 2010–2011.

2017 –
2014 – 2017

2012 – 2014
2009 – 2011

2009 – 2010

Advokat i Haver
Dommerfullmektig i Stavanger tingrett
Advokatfullmektig i Haver
Trainee/praktikant i advokatfirmaer i Stavanger
Ansatt som arbeidsgruppeleder ved juridisk fakultet, UiB

VERV:
Medlem av kommunestyret og formannskapet i Gjesdal kommune.E.ON Ruhrgas-stipendiat – Forskningsrådet, 2010–2011.