Haver-stafetten 2022 vel overstått!

Søndag 23. oktober gikk årets TV-aksjon av stabelen, som i år gikk til Leger Uten Grenser og deres søsterorganisasjon DNDi. Formålet med årets TV-aksjon var å sette fokus på og gi inntekter til bekjempelse av verdens glemte sykdommer og kriser. TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlingsaksjon, og skjer årlig til inntekt for en god sak.  

Advokat Line Seglem Vedeler er medlem i Fylkesaksjonskomiteen i Rogaland, og tok sammen med flere andre i Haver initiativ til å arrangere stafett til innsamling til årets TV-aksjon. Vi inviterte i den forbindelse andre næringslivsaktører, advokatfirmaer og samarbeidspartnere til å melde på lag.  

Stafetten, (døpt til Haver-stafetten) ble arrangert og gjennomført både av Bryne-kontoret og Stavanger-kontoret den 20. og 21. oktober 2022. Totalt 40 lag stilte på de to stafettene, og til sammen var det rundt 150 stk som løp til inntekt for en god sak!  

Klar for start: Like før startskuddet gikk for ett av heatene i Stavanger.

God stemning ved startstreken: også klart for start på Bryne

Statsforvalter og leder av Fylkesaksjonskomitéen Bent Høie var konferansier i Stavanger.

advokat og partner Carl Aasland Jerstad var konferansier på Bryne.

Etter stafetten rundt Mølledammen på Bryne ble det lappesalg til inntekt for TV-aksjonen, ølservering og sosial samling på Bekkis, mens det i Stavanger ble kakesalg og kaffe på Haver sitt kontor i Næringslivets hus.  

Totalt sett er det registrert betalinger på over 70 000 kroner til Haver sin Spleis! Tusen takk til alle som ble med på å løpe og/eller spise lapper og kaker for en god sak. Dere har alle vært med på å bidra til innsamlingsaksjonen til Leger Uten Grenser – som i år slo alle rekorder med totalt 266  211  650 kroner innsamlet!  

Vi i Haver er klare til å bidra til å slå nye rekorder igjen til neste år!