Endre Skjørestad kan egentlig ikke gjenkjenne seg i det å «gå av med pensjon». Etter at karrieren er over hos Haver, fortsetter Endre Skjørestad med ny giv som leder for utvalget som skal utarbeide forslag til ny lov om Finanstilsynet. Dessuten har han også noen styreverv å ta seg av. Han vil også rette mer fokus mot barnebarn og fritid.

Vi sitter inne på «Blikk» – et rom med åpen atmosfære og utsikt ut mot Breiavatnet i 8. etasje i «Næringslivets Hus», hvor Havers kontor ligger midt i hjertet av Stavanger. Vi har tatt med oss en rykende varm kopp kaffe som setter stemningen for fortellinger om artige historier, kjepphester og oppnåelser i løpet av karrieren.

«Hvor lenge har du jobbet her da?», spør jeg.

Endre tygger litt på svaret, og kommer frem til at det nå er 38 ½ år siden han startet som advokat i Haver Advokatfirma, med unntak av to og et halvt år som statssekretær. Etter ett år som advokat i Haver ble han partner i firmaet. Endre legger spøkefullt til at vi fullmektiger ikke bør ha helt de samme forventninger til partnerskap etter ett år, som det var på den tiden. Endre har ellers hatt diverse styreverv, blant annet som styreleder i Flytoget, NOFIMA og leder av styret i Finanstilsynet.

Grunneierforkjemperen 

Endre Skjørestad har lenge vært en ettertraktet og betydningsfull forkjemper for grunneiere i ekspropriasjonssaker, og har bistått en rekke klienter i omfattende skjønnssaker. «Grunneieren er ofte den lille mann som må stå opp mot ekspertise, kapital og gode representanter», forteller han engasjertEndre er selv fra et landbruksmiljø – det har derfor vært enkelt å sette seg inn i grunneieres ståsted og kjempe for en rettferdig erstatning, enten det er snakk om avståelse av areal eller innløsning av rettigheter.

«Grunneieren er ofte den lille mann som må stå opp mot ekspertise, kapital og gode representanter».

Jeg spør Endre hva som var startskuddet for dette engasjementet, og hvordan han fant ut at han skulle jobbe med skjønns- og ekspropriasjonsrett. Endre tenker seg litt om og mimrer fra en av sine første store saker.

«Etter noen år som advokat i Haver, overtok jeg en del saker fra advokat Karl Wyller. Jeg overtok en del av Ulla Førre-skjønnene fra 70-tallet. Erstatningsfastsettelsen for en del av inngrepene ble i sin tid utsatt, og endelig erstatning ble først fastsatt ved nye skjønn rundt 1990. Skjønnene handlet blant annet om Blåsjømagasinet og Suldalslågen, fiskeretter og jakt-rettigheter. Jeg var da ung advokat, og vi var 3-4 advokater på grunneiersiden. På den andre siden var det flere toppadvokater – jeg husker at Eilert Stang Lund, som senere ble høyesterettsdommer, var advokat for Statkraft. Det var mange ulike sesjoner, vi var blant annet samlet på hotell Caledonien i Kristiansand i en uke. Jeg synes at sakene innebar en hel del spennende jus, og det var svært lærerikt å jobbe med så flinke advokater.»

«Vindjakkeadvokat»

«Hva har vært det beste med å jobbe i Haver?» spør jeg.  

Endre fremhever først og fremst at ingen dag er lik og at en stadig møter nye problemstillinger. Han forteller også om gleden av å jobbe med mennesker, og det å bare høre hvordan de har det. På spørsmål om hva som gjør hans hverdag unik fra andre advokater, må Endre trekke litt på smilebåndet. Endre driver nemlig med det han kaller for «vindjakkejuss». «Du må ut i terrenget å se. Skal man bistå i saker om verneskjønn, grunnerverv, eller hva det måtte være, så må man ut å observere selv. Gjøre seg kjent. Er det snakk om skjønn må alle ut.» 

Også gleden av å se gode kolleger i hverdagen blir trukket frem av Endre som noe av det beste med jobben.

Historiefortelleren 

De fleste som har jobbet sammen med Endre har fått gleden av å høre på mens Endre engasjert forteller om hendelser fra hans karriere – under lunsjpausen eller i andre sosiale sammenhenger.

«Kan du komme på en historie sånn i farten?», spør jeg.

Endre trekker på det og smiler tankefullt. Én historiene han trekker frem, var fra da Endre var varaordfører i Sandnes kommune. Daværende ordfører Jostein Rovik fylte 50 år, og Endre og hans kolleger skulle sørge for en ordentlig markering. «En pratical joke», legger Endre fornøyd til. Endre og hans kolleger fikk daværende politiadjutant Gunvor Molaug, som tidligere ble kalt «Mosseveiens skrekk», til å «pågripe» Rovik med utrykningskjøretøy og fremstille han for retten. Retten var satt med tre dommere i kapper, og Endre var oppnevnt som forsvarer. Rovik ble blant annet tiltalt for å drive virksomhet uten gyldighet av skraphandlerbevilging, fordi han hadde nemlig en garasje fullt av gammelt rot. Det var fiktive forklaringer, og Rovik ble til slutt «dømt». Etter seansen i rettslokalet var det felles lunsj for alle involverte.

Veiledning til yngre advokater

Én av gledene ved jobben som Endre trekker frem, er veiledning av firmaets yngre advokater- og fullmektiger.

«Har du noen tips til oss yngre advokater- og fullmektiger da?»

«Først og fremst må en jo finne ut om man liker å være advokat. Etter hvert må man finne sine egne nisjer. Man må smake på mange ulike deler av jussen. Jobbe systematisk, ta kurs, jobbe tett på seniorer. Så bør man spesialisere seg, og finne «sin stil» som advokat. Finne ut hva man er flink til, så går det av seg selv. Over en periode er det fint å shoppe litt fra ulike rettsområder. Så må man finne ut hva med trives med, og gå for det. Bli flink i noe!»

Videre viser Endre til viktigheten av å opptre ryddig og etisk riktig. Endre råder på det sterkeste å vise respekt for alle klienter. Samtidig fraråder han å innta helt urimelige standpunkter på vegne av en klient, bare fordi klienten vil det.

Veien videre 

Karrieren som jurist ender ikke hos Haver. Endre skal lede lovutvalget som skal gjennomgå og revidere lov om finanstilsynet. Den nye lovgivningen skal gjenspeile utviklingen som har foregått over de siste årene, og skal gi gode rammer for Finanstilsynets virksomhet også fremover. Endre er også styreleder i Bankenes Sikringsfond, og styreleder i Jærmuseet. En kan vel si at Endre blir tilstrekkelig beskjeftiget fremover.

Haver takker Endre for en langvarig, sterk og fantastisk innsats i firmaet gjennom nesten fire tiår. Vi er mange som er takknemlige for å ha hatt en så god kollega, veileder og med-prosessfullmektig. Haver ønsker Endre lykke til videre med nye prosjekter – både som jurist og som pensjonist.