Jonsbråten hadde nylig sin andre prøvesak for Høyesterett.  Det sentrale spørsmålet i saken var om oppreisningserstatning og ménerstatning skal utmåles uavhengig av hverandre, eller om det skal foretas en samordning av disse to erstatningspostene.

Avgjørelsen i saken er ventet først om noen uker, men Jonsbråten fikk allerede før helgen beskjed om at prøvesaken var bestått.

Med det er Jonsbråten den femte advokaten i Haver Advokatfirma som får møterett for Høyesterett.

Advokat Jonsbråten jobber ved Haver Advokatfirmas kontor på Bryne. Han ble uteksaminert jurist ved Universitetet i Bergen i 1992, og siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i 1989, og har vært partner i Haver siden 2001.