Bobehandling

Magnus Jonsbråten

Advokat(H)/Partner

Magnus Jonsbråten bistår næringsdrivende med juridisk rådgivning, med vekt på kontraktsrett, samt bank- og finansrett. Han har i tillegg en rekke oppdrag som bostyrer for Sør-Rogaland tingrett, både i forbindelse med konkursbo og dødsbo, og bistår også ledelse, aksjonærer og kreditorer i forbindelse med insolvens og restrukturering. I tillegg arbeider han med generasjonsskifter, arvespørsmål og skifteoppgjør.

De siste årene har han også arbeidet med private granskinger for både private og offentlige virksomheter.

Magnus Jonsbråten bistår næringsdrivende med juridisk rådgivning, med vekt på kontraktsrett, samt bank- og finansrett. Han har i tillegg en rekke oppdrag som bostyrer for Sør-Rogaland tingrett, både i forbindelse med konkursbo og dødsbo, og bistår også ledelse, aksjonærer og kreditorer i forbindelse med insolvens og restrukturering. I tillegg arbeider han med generasjonsskifter, arvespørsmål og skifteoppgjør.

De siste årene har han også arbeidet med private granskinger for både private og offentlige virksomheter.

Utdanning

Cand.jur., Universitetet i Bergen, 1992
Master of Laws, LL.M, Kings College, University of London,1997
Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, 1989

Praksis

2024 –               Møterett for Høyesterett
2001 –               Partner i Haver
1999 – 2001    Advokat i Haver
1995 – 1999    Advokat i Advokatfirma Wiig & Co. Ans. Bergen
1993 – 1995    Dommerfullmektig/konstituert byrettsdommer, Kristiansand byrett
1992 – 1993    Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirma Wiig & Co. Ans. Bergen