Magnus Jonsbråten

Magnus Jonsbråten

Advokat/Partner
Mobil:+47 918 57 352

ERFARING

BOBEHANDLING

Magnus Jonsbråten bistår næringsdrivende med juridisk rådgivning, med vekt på kontraktsrett, transaksjoner og finansiering. Han har i tillegg en rekke oppdrag som bostyrer, både i forbindelse med konkursbo og dødsbo, og bistår med generasjonsskifte, arv og skifteoppgjør.

UTDANNING:
Cand.jur., Universitetet i Bergen, 1992
Master of Laws, LL.M, Kings College, University of London,1997
Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, 1989

PRAKSIS:

2001 –
1999 – 2001
1995 – 1999
1993 – 1995
1992 – 1993

Partner i Haver
Advokat i Haver
Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirma Wiig & Co. Ans, Bergen
Dommerfullmektig/konstituert byrettsdommer, Kristiansand byrett
Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirma Wiig & Co. Ans. Bergen

2001 –
1999 – 2001
1995 – 1999


1993 – 1995


1992 – 1993

Partner i Haver
Advokat i Haver
Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirma Wiig & Co. Ans, Bergen
Dommerfullmektig/konstituert byrettsdommer, Kristiansand byrett
Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirma Wiig & Co. Ans. Bergen