Vi er veldig glade for å meddele at Linda Egeland er blitt partner i Haver Advokatfirma! Linda trådte inn i partnerskapet med virkning fra 1. januar 2022.

Etter å ha startet som advokatfullmektig i august 2012, har Linda gått hele løpet fra nyutdannet advokatfullmektig til partner på mindre enn 10 år. Etter å ha gått ut i permisjon som høygravid med sitt første barn i desember 2020, ble hun spurt om hun ville bli en del av partnerskapet etter endt permisjon, fra og med januar 2022. I tillegg er hun også fersk HR-sjef i firmaet.

Vi har stilt Linda noen spørsmål om hennes tanker om å bli partner, hennes oppgaver fremover, tidligere erfaring og om hun har råd til andre advokater som har ambisjoner om å bli partner en gang i fremtiden.

Tanker om å bli partner og oppgaver fremover

«Gratulerer så mye med å ha blitt tatt opp som partner! Hvordan føles det?», spør jeg.

Linda takker, og ler litt mens hun tenker tilbake på det.

«Tilbudet kom i desember 2020. Jeg kommer aldri til å glemme da jeg satt i sofaen som høygravid, og egentlig kjente på at alt var tungt og vanskelig, da telefonen fra Toralf (daglig leder, red. anm) kom. Da han spurte om jeg ville bli partner, var min første reaksjon å spørre om han køddet. Han måtte le litt, før han svarte at «man kødder ikke med sånn»».

I og med at Linda skulle ut i permisjon med sitt første barn i desember 2020, med en hektisk småbarnsperiode og forhåpentligvis flere barn i sikte de neste årene, innrømmer hun at hun ikke tenkte at et partnerskap ville være innenfor rekkevidde før hun bikket 40. Så feil kunne hun altså ta.

I tillegg til å være fersk partner, ble hun i løpet av permisjonen også tilbudt stilling som HR-sjef i Haver. Linda forklarer at det å bli gitt HR-ansvaret, og dermed ha det overordnede ansvaret for alle ansatte advokater og advokatfullmektiger, var et ansvar hun med stor glede og ydmykhet takket ja til. Etter hennes syn er dette en av de aller viktigste oppgavene i firmaet.

«Hva er det som gjør det givende og gøy å være HR-ansvarlig?», spør jeg.

Linda trenger ikke å tenke seg lenge om. «Å være med på å motivere de ansatte. Det å få bidra til at ansatte får selvtillit, opplever mestring, føler seg sett og får konstruktive tilbakemeldinger på hva en er god på, og kan bli bedre på – det synes jeg er givende.»

Hun forklarer videre at det å gi tilbakemelding til mennesker både er en kunst – og en risikosport, som ikke alle er like gode på. Linda forteller at hun er utrolig glad for å ha fått dette ansvaret, fordi det er et kjekt ansvar å ha, samtidig som det er noe hun kan utfordre seg selv til å bli enda bedre på.

I tillegg er Linda også med i Arbeidsutvalget med daglig leder Toralf Haver, og advokat/partner Bjarne Bekkeheien. Arbeidsutvalget innebærer ukentlige møter om den daglige driften, og henger sånn sett tett sammen med rollen som HR-sjef.

Om det å bli partner – generelt og i Haver

Til tross for at det ikke trenger å være et mål å bli partner selv om man jobber i et advokatfirma, er det likevel for mange et automatisk mål. «Det er kanskje først etter hvert at man reflekterer mer over hvorfor», sier Linda ettertenksomt. «Det er et givende ansvar, det å få være med på å bestemme – både hvordan firmaet skal være, og hvordan firmaet skal utvikles videre.» Når jeg spør om hvorfor det er attraktivt å være partner i Haver, mer spesifikt med henblikk på det å kunne balansere jobb, familieliv og fritid, svarer hun raskt:

«En av de vesentligste grunnene til at jeg begynte i Haver som advokatfullmektig, er at jeg ønsker å ha et liv utenom jobben, som jeg vet er vanskelig i mange av de større firmaene. Det har jeg alltid verdsatt høyt på alle stadier – som fullmektig, advokat og nå som partner. Dette har alltid vært viktig, og det blir nok også viktigere og viktigere med tiden, fordi det er flere som stiller krav til det.»

Lang og bred erfaring

Linda har siden hun startet som advokatfullmektig jobbet bredt. Hun har jobbet mye med tvisteløsning og fått god prosedyreerfaring, både alene og som rettslig medhjelper. Samtidig har hun også spesialisert seg innen personskadeerstatning. Linda er blant annet Norges representant i hovedstyret til PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers).

Internt har hun også bidratt på mange måter gjennom årene. Linda har blant annet vært ansvarlig for sosiale medier, bidratt til å innrede nye lokaler da Haver skulle flytte, deltatt i intervjuprosesser med nye, aktuelle kandidater og hatt manuduksjoner på Universitetet i Stavanger – for å nevne noe.

Tips til andre som ønsker å lykkes i yrket

«På tampen: har du noen tips til andre advokater som ønsker å lykkes i yrket, og eventuelt har ambisjoner om å bli partner en gang i fremtiden?»

Linda ler, og innrømmer at hun antok at dette spørsmålet ville komme. Derfor trenger hun heller ikke tenke seg lenge om før hun svarer.

«Du må sørge for å være en god advokat, kollega og ansatt.

Som advokat må du finne noe du liker å gjøre, og som du er god på, og så jobbe for å bli best mulig. Gjør en best mulig jobb i alle saker – uavhengig av klient og sak. Klientene har alltid krav på din beste dag.

I tillegg må du være en god kollega. En god kollega som heier på andre kollegaer, og som hjelper til når det trengs. Hjelp kan komme både i form av å bidra når andre har det travelt, og ved å stille opp og ta deg tid til faglige diskusjoner. Man kommer ikke langt nok med spisse albuer.

Sist, men ikke minst: Vær en god ansatt. Med det mener jeg å vise at du er villig til å ta ansvar. Bidra til firmaet ved å påta deg internansvar. Dette blir verdsatt

Linda oppsummerer det hele med å trekke paralleller til fotballbanen.

«Kjernen er å være en god lagspiller. De fleste synes at en fotballspiller som på egoistisk vis bare spurter frem og forsøker å score selv gang på gang, uten å inkludere laget, er irriterende. Vær en lagspiller som inkluderer og driver laget fremover

Estrid Nærland