Ukategorisert

Den 8. desember 2022 avsa Høyesterett en kjennelse (HR-2022-2357-A) om hvordan begrepet «salgsverdi» som grunnlag…Les mer

Nytt fra Høyesterett: Hvor mye ville man betalt for arealer man uansett har bruksrett til?

Eiendom