Entreprise,

Tvisteløsning/prosedyre

Sirèn Harbo

Advokat

Sirén Harbo arbeider i hovedsak med juridisk bistand til aktører i bygge- og anleggsbransjen. Hun bistår både entreprenører og byggherrer i forbindelse med kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring og med tvisteløsning.

Harbo har flere års erfaring fra domstolene som dommerfullmektig/dommer, og bistår klienter med tvisteløsning og prosedyre.

Sirén Harbo arbeider i hovedsak med juridisk bistand til aktører i bygge- og anleggsbransjen. Hun bistår både entreprenører og byggherrer i forbindelse med kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring og med tvisteløsning.

Harbo har flere års erfaring fra domstolene som dommerfullmektig/dommer, og bistår klienter med tvisteløsning og prosedyre.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap, 2012, Universitetet i Bergen

Praksis

2020 –               Advokat i Haver
2019 – 2020    Konstituert tingrettsdommer Jæren tingrett
2015 – 2019     Dommerfullmektig Jæren tingrett
2012 – 2015     Advokatfullmektig i Haver
2012 –                Sensor ved det juridiske fakultet, UiB
2009 – 2012    Ansatt som arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultet, UiB