Sara Louise Torland

Advokatfullmektig

Sara Louise arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.

Sara Louise arbeider innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.

Utdanning

2021 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2022 – Spesialemne i statsstøtterett, Universitetet i Bergen

Praksis

2024 –             Advokatfullmektig i Haver Advokatfirma AS
2021–2024    Juridisk rådgiver i Klagenemndssekretariatet
   – Energiklagenemnda
   – Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
   – Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer
2020                Trainee hos CMS Kluge Advokatfirma AS
2020                Trainee hos Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2019–2020   Trainee hos Haver Advokatfirma AS